Matte i praksis

Bruk film i matteundervisningen! Filmene i "MATTE i Praksis"-serien er delt inn i tre kategorier: 1. Problemløsing og undersøkelse, 2. Tallforståelse og regnetrening og 3. Diskusjonsinnspill.

Filmene i "MATTE i Praksis"-serien viser og framhever en undervisningspraksis som engasjerer barna og skal inspirere lærere til å se større muligheter og tenke nytt rundt sin egen undervisningspraksis i faget.

Eksempler er hentet fra skoler over hele landet, og opplegget er laget i henhold til lærerplanen. Formålet med filmprosjektet er fleksibel internopplæring og kompetanseheving i skolen. Målgruppen for filmene er først og fremst lærere på 1. til 4. trinn, og lærerstudenter på lærerhøgskoler og universitet.

Filmene er delt inn i tre kategorier:

  1. Problemløsing og undersøkelse,
  2. Tallforståelse og regnetrening, og
  3. Diskusjonsinnspill.

Her er noen av mattefilmene:


MATTE i Praksis: Areal og omkrets
 


MATTE i Praksis: Det tomme rutenettet
 


MATTE i Praksis: Geometrisamtale
 


MATTE i Praksis: HoderegningMATTE i Praksis:Pizza og brøkMATTE i Praksis:Telle- og gangesang


 Tilbake til forsiden