Norsk kultklassiker endelig tilgjengelig

Erik Løchen var det store navnet i norsk filmmodernisme med filmer som Motforestilling (1972) og Jakten. Motforestilling var inspirert av sekstitallets frie lek med form i Europa. Det er en film med en historie i en film i en filminnspilling, en kinesisk eske som biter seg selv i halen.
Erik Løchen selv hevdet at filmens fem akter (ruller) kunne kjøres i valgfri rekkefølge. Hvis vi skal ta ham på ordet, er da Motforestilling ikke en, men 120 forskjellige filmer! Filmarkivet viser kinoversjonen slik den ble lansert. NATO, beredskapslover, juntaen i Hellas, terror, deportasjoner og stormaktpolitikk plasserer filmen midt i den politiske virkeligheten i 1972.

Se filmen

Motforestilling


Erik Løchen debuterte som spillefilmregissør med Jakten i1959. Både den og Motforestilling ble begge lite forstått av den tids kritikere, men står seg i dag som noe av det mest spennende og annerledes som norsk film har frambrakt. Løchen skrev også manus til Knut Formos siste jakt (1973) og Fabel (1980). Begge er i høy grad Løchen-filmer selv om han av helsemessige grunner måtte overlate regijobben til Jan Erik Düring.


Erik Løchen laget en rekke oppdragsfilmer, og også her kan en ofte se at dette er en filmskaper som søker etter form og uttrykk. Han var med å skape ABC-Film A/S i 1950. Mange av de nyskapende Oslo-filmene fra 50- og 60-tallet var hans verk. Sju av disse kan du se på Filmarkivet:Borgere av i morgen: en film om Oslo folkeskoler

Film om Oslos folkeskoler. Historisk blikk på Oslos første skoler, elevtallets utvikling og videre hvordan en moderne skole av 1950 setter elevene i fokus.Byens styre

Om kommunalt styre og stell i Oslo anno 1951. Vi følger reguleringssaken av slumområdet Vestre Vika.Fra Ekely: byen og kunstnerne

Fra kunstner-kolonien i Oslo på 1950-tallet. Ekely var maleren Edvard Munchs eiendom på Ullern i Oslo, der Oslo Kommune oppførte en kunstnerkoloni. Vi ser billedhuggeren...Gatelangs

Informasjonsfilm om trafikksikkerhet, trafikkregler og parkeringsregler for alle som ferdes i Oslos gater, både fotgjengere, syklister og bilførere. Med felles kjøreregler...Hver kveld kl. 20

Glimt fra teater- og konserttilbudet i Oslo en høstkveld. Norske skuespillere går på jobb og forbereder seg på kveldens forestilling.Maten vi spiser

Hver dag transporteres friske matvarer til Oslo for å mette byens nærmere 500.000 munner. Maten fordeles i ulike fordelingssentraler på sin veg til forbrukerne: fiskehall, slaktehus, meierier og torg.Oss fotgjengere imellom

Trafikkulykkene i Oslo har økt sterkt, og mange av ulykkene skyldes fotgjengernes atferd. Denne oppdragsfilmen fra Trafikkpolitiet og Oslo kinematografer prøver å gjøre noe...Tilbake til forsiden