Mattefilmer til skolestart

Bruk film i matteundervisningen! Eksemplene er hentet fra skoler over hele landet og passer godt fra 1. til 4. trinn.

Filmene i "MATTE i Praksis"-serien viser og framhever en undervisningspraksis som engasjerer barna og skal inspirere lærere til å se større muligheter og tenke nytt rundt sin egen undervisningspraksis i faget.

Eksempler er hentet fra skoler over hele landet, og opplegget er laget i henhold til lærerplanen. Formålet med filmprosjektet er fleksibel internopplæring og kompetanseheving i skolen. Målgruppen for filmene er først og fremst lærere på 1. til 4. trinn, og lærerstudenter på lærerhøgskoler og universitet.

Filmene er delt inn i tre kategorier: Problemløsing og undersøkelse, Tallforståelse og regnetrening, og Diskusjonsinnspill.

Her er noen av mattefilmene:


MATTE i Praksis: Areal og omkrets
MATTE i Praksis: Det tomme rutenettet
MATTE i Praksis: Geometrisamtale
MATTE i Praksis: Hoderegning
MATTE i Praksis:Pizza og brøk
MATTE i Praksis:Telle- og gangesang

 Tilbake til forsiden