Menneskerettigheter og skole

Marianne Mathisen er informasjonsrådgiver i FN-sambandet og ansvarlig for skoleinformasjon. I denne artikkelen forteller hun om hvorfor menneskerettigheter er aktuelt i skolesammenheng.


Foto: FN-sambandet

Tekst av informasjonsrådgiver i FN-sambandet, Marianne Mathisen. Foto: FN-sambandet.

For å forstå hvordan verdenssamfunnet arbeider med fred og menneskenes likeverd trenger barn og unge kunnskap om menneskerettighetene. Menneskerettighetene er en viktig dimensjon av verdens fredsprosjekt etter andre verdenskrig. God kjennskap til menneskerettighetene er også med på å gjøre nyhetsbildet mer interessant ettersom man kan vurdere konkrete hendelser opp mot det vi vet vi har blitt enige om i konvensjoner og avtaler

I skolesammenheng er menneskerettigheter svært aktuelt. I tillegg til at dette temaet nevnes spesifikt i flere kompetansemål i ulike fag, så lærer menneskerettighetene elevene om viktige egenskaper som respekt, likeverd og ansvar. Gjennom menneskerettighetsundervisning kan skolen bygge bro mellom begrepene og elevenes egen hverdag. Slik vil elevene se at menneskerettighetene er relevante i deres og andres liv.

Undervisningen om menneskerettigheter må ta utgangspunkt i elevenes egne liv. En diskusjon om rettferdighet kan for eksempel i mange tilfeller være et bedre sted å starte enn å ramse opp artiklene i Menneskerettighetserklæringen. Praktiske øvelser i klasserommet kan også fungere som en fin link til menneskerettighetene.

 Eksempel Menneskemaskin: skal vise hvordan vi mennesker er avhengige av hverandre. Elevene står i en rekke midt i rommet. Sammen skal de lage en menneskelig «maskin». Eleven først i rekken skal finne på en bevegelse som han/hun skal gjenta så lenge øvelsen pågår. I tillegg skal han/hun lage en lyd som skal gjentas med bevegelsen. Neste elev skal finne på en egen bevegelse og lyd, som skal passe til lyden til eleven ved siden av. Slik fortsetter det nedover rekken. Den som leder øvelsen, kan gjøre oppmerksom på at det går an å synkronisere de ulike bevegelsene slik at de passer til hverandre. Når maskinen har funnet sin rytme, kan lederen «styre» maskinen slik at den går fortere eller saktere, og/eller at lyden blir høyere eller lavere. (Leken er hentet fra boka Bygg broer, ikke murer. Av Enver Djuliman og Lillian Hjort).

FN-dagen er en fin anledning til å arbeide med nettopp menneskerettighetene, ettersom dette jo er en av FNs viktigste pilarer. FN-sambandet har mange ulike undervisningsopplegg som kan passe til lengre eller kortere undervisningsøkter. Husk at det å forstå menneskerettighetene er en modningsprosess for elevene. FN-dagen kan dermed fungere som en introduksjon. Skolen kan heise FN-flagget, vise animasjonsfilmene på opplev.fn.no og lære om FNs historie. Da har elevene et godt grunnlag for videre arbeid med menneskerettigheter.

NYTTIGE SIDER HOS FN-SAMBANDET:

Opplev Fn.no

Mer om FN-dagen

Temaside om menneskerettigheterTilbake til forsiden