1. - 4. trinn

TEMA VENNSKAP: Pedagogisk opplegg til kortfilmen Asylsøkere


(Klipp fra kortfilmen Asylsøkere, 2005)

Se hele filmen HER.

Snakk med elevene om vennskap. Hva kjennetegner en god venn? Hva legger barna i ordet? På nettsiden Min stemme finner dere arbeidsoppgaver knyttet til vennskap. Opplegget kan knyttes opp til følgende kompetansemål:

Norsk
1.-4. trinn
samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy
Samfunnsfag
1.-4. trinn
lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om konsekvensar ved å bryte normene  utforme og praktisere reglar for samspel med andre og vere med og ta demokratiske avgjersler i skulesamfunnet
RLE
1.-4. trinn
samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksisTilbake til forsiden