8. - 10. trinn

TEMA MOBBING: Pedagogisk opplegg til kortfilmen Full kontroll

PEDAGOGISK OPPLEGG TIL FULL KONTROLL
Av Ingrid Dokka, rådgiver ved Norsk filminstitutt

Dette pedagogiske opplegget er egnet fra: 8.-10 klasse og videregående skole. Her kan du laste ned opplegget som PDF.

Se hele filmen HER

Handling:

Jarle, en middelaldrende lærer, blir innkalt til rektors kontor. Det er tid for å kartlegge Jarle sitt arbeid med klassen, rent sosialt. Klassen hans, er på samme tidspunkt, midt oppe i en turbulent gymtime. Gymlæreren prøver fortvilet å holde temperaturen nede. Men når ungdommene forsvinner inn i garderobene er det er ingen lærer som kan bryte inn. Da er det den sterkeste som rår.

Full kontroll er en film om rå mobbing, som viser konsekvensene av hvordan det kan gå når ingen bryr seg. Likegyldigheten er mobbingens «beste venn». Full kontroll stiller en rekke påtrengende etiske spørsmål omkring handlinger vi alle har erfaring med.

  • Hvordan reagerer læreren på rektors spørsmål om miljøet i klassen?
  • På hvilken måte burde læreren ha grepet inn?
  • Hvorfor gjorde han ikke det?
  • Diskuter hvor grensene går mellom erting og mobbing
  • Hva er mobbingens verste konsekvenser?
  • Kan alle bli mobbere i visse, gitte situasjoner?
  • Hva gjør mobbing med selvfølelse til et menneske?
  • Hvorfor får mobberne lov til å holde på slik de gjør - slik denne filmen viser?
  • Hva skal til for å hindre at et mobbeklima utvikler seg?
  • Hva kan være mest skadelig – gjentatt langvarig psykisk mobbing eller kortvarig og voldelig?

(Obs! Her er det ikke fasitsvar. Spørsmålet er ment som en refleksjon. Begge deler er skadelig).

Disse lenkene kan være med å understøtte spørsmålene:

http://www.no.wikipedia.org/wiki/Mobbing
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Manifestmotmobbing_20112014.pdf
http://www.determittvalg.no/no/aktuelt/
http://mobbingiskolen.no/ Tilbake til forsiden