Tiltak mot mobbing

Rektor ved Fagerholt skole i Kristiansand, Arild Sæbø, sier at forebygging mot mobbing er viktig for å sikre et godt læringsmiljø på skolen.


(Foto: Fagerholt skole)

Tekst: Tina Andersson Jensen, Filmrommet.no

Fagerholt skole i Kristiansand har iverksatt mange gode tiltak for å forebygge mobbing. Og det er viktig å jobbe med dette, for det kan raskt oppstå situasjoner i friminuttene eller på skoleveien. Småerting blir til plaging og til slutt kan det utvikle seg til mobbing.

- Vi må vi aldri tenke at nå er vi kvitt mobbingen, for mobbing vil fort oppstå igjen. Derfor må vi alltid ha et godt system for å motarbeide mobbing. Jeg tror det er farlig å slutte med det forebyggende arbeidet og si seg fornøyd. Ingen skole kan utrydde mobbing. Det er viktig at vi jobber for å få ungene til å forstå at de ødelegger for alle når noen mobbes eller utestenges. Det går utover hele fellesskapet og det går på bekostning av læringsmiljøet, sier rektor ved skolen Arild Sæbø. 

Sæbø forteller om en mobbeepisode som nylig fant sted mellom noen elever på skoleveien. Takket være en tilfeldig forbipasserende voksen som brydde seg og varslet skolen, ble denne episoden fanget opp.  - Selv om det skjer på skoleveien angår det oss. Den danske filosofen Knud Løgstrup har sagt at Vi holder alle litt av hverandres liv i våre hender. Når mennesker møtes, berører vi hverandres livsmuligheter. Jeg tenker at det er et veldig godt sitat, og en oppfordring til oss voksne om å engasjere oss. Hvis ungene blir kjent med hverandres foreldre så er terskelen for mobbing høyere. Det gjør det også enklere for de voksne å gripe fatt i problemer som oppstår, om de kjenner ungene.

Forebyggende tiltak ved Fagerholt skole

Barnehager og skoler i Kristiansand kommune jobber systematisk for å gi både barnehagebarn og skoleelever et så godt læringsmiljø som mulig. På Fagerholt skole gjør de blant annet følgende:

  • Sosial tiltaksplan: alle foreldre på alle trinn lager en sosial tiltaksplan. Dette gir god dialog mellom skole og hjem og det fører til engasjerte foreldre.
  • Vennegruppa: elever og foreldre møtes etter skoletid til grilling, badeturer, spill, lek og moro.
  • FAU-møter med mobbing som tema, for å bevisstgjøre foreldre.
  • FLiK: Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand.
  • Ingen utenfor: arbeid med inkludering, solidaritet og elevmedvirkning i skolehverdagen. Det er for eksempel ikke lov å dele ut bursdagsinvitasjoner på skolen, om noen elever utestenges.
  • Trivselsvakter: elever fra 7. trinn er trivselsvakter i friminuttene.

 Tilbake til forsiden