TEMA: Terrorisme

Vi presenterer flere dokumentarer og spillefilmer med fokus på terrorisme og hvordan terror påvirker sine omgivelser.

Terrorangrepet mot USA i september 2001 endret ikke bare USA og den politiske atmosfæren i Washington, det endret en hel verden. Tiden etter 11.september markerte på mange måter en helt ny tidsalder for terrorisme og virkningene den har på et samfunn. Denne datoen har for mange blitt synonymt med internasjonal terrorisme, dagen terrorismen ble global. Men, det finnes også andre konflikter som har gitt utspring til krig og terrorisme, som for eksempel konfliktene på Sri Lanka og Israel-Palestina-konflikten. Siden 2001 er det produsert en rekke dokumentarer og spillefilmer som forsøker å danne et bildet av terrorisme og hvordan den påvirker sine omgivelser.

(Bildet er hentet fra spillefilmen Den motvillige fundamentalist, 2012)

Spillefilmen Den motvillige fundamentalist fra 2012 er basert på Mohsin Hamids bok med samme navn. Filmen tar oss med på hovedpersonen Changez reise gjennom livet der 11.september blir vendepunktet. Dette er historien om hvordan en vestliggjort ung pakistaner som levde den amerikanske drømmen, gradvis begynte å se på sitt elskede amerika med nye øyne. Et syn som radikalt endrer hovedpersonens tilværelse. 

Dokumentaren USA mot Al Arian fra 2007 tegner et nært portrett av en arabisk-amerikansk familie rammet av terroranklager fra amerikanske myndigheter. En personlig historie om et samfunn der terrorfrykt har resultert i økende stigmatisering og diskriminering av muslimer. Den gir et sjokkerende innblikk i hvordan USAs frykt for og kamp mot terrorisme kan stille sivile rettigheter i fare. Det er utarbeidet filmstudieark til filmen som du kan finne i Film&Kinos base for pedagogiske opplegg HER

The Mark of Cain (spillefilm fra 2007) forteller historien om to soldaters medvirkning i en massakre i Basra en by i Irak 2003. Filmens handling blir fortalt i flashbacks under en krigsrettssak og bygger på faktiske hendelser. Filmen reflekterer over hvorvidt hærstyrker som sendes på utenlandske krigsoppdrag er godt nok forberedt, både følelsesmessig og psykisk, når de mister oppfatningen av hva som er rett og galt.

I dokumentaren Frihet, Likhet og Det Muslimske Brorskap fra 2010 blir vi med forfatteren Walid al-Kubaisi på en unik og personlig reise fra Jemen til Kairo, fra Oslo til Paris der han tar opp tema som trusselen fra radikale islamister.

(Bildet er hentet fra dokumentaren Et steinkast unna: en historie om barn under okkupasjon, 2003)

Dokumentaren Et steinkast unna handler om palestinske barn på vestbredden våren 2003, under israelsk okkupasjon, og en hverdag preget av krigshandlinger, flukt og heltedyrkelser. Historien fortelles fra tre 13-årige gutters synsvinkel og gir oss et innblikk i hvordan barn påvirkes av forholdene de lever under og hvilke tanker de har om fremtiden.

I Paradis nå! (spillefilm fra 2004) følger vi to palestinske menn som sammen velger å vie seg som selvmordsbombere. Når dagen kommer er det langt tøffere for dem å forberede seg enn de trodde. Filmen bortforklarer ikke hva de gjør, men gir et ansikt til de mange som har ofret både sine egne og andres liv for det de tror på. Det er utarbeidet filmstudieark til filmen som du kan finne i Film&Kinos base for pedagogiske opplegg HER

Spillefilmen Private fra 2004 er en prisbelønt skildring av et folk under okkupasjon. En palestinsk storfamilie bor i en avsidesliggende villa midt mellom en palestinsk småby og en israelsk bosetning. Plutselig en dag annekterer israelske soldater villaen og det oppstår store gnisninger, både mellom familiemedlemmene, mellom familie og soldater, men også mellom soldatene selv.

Den norske dokumentaren Min datter terroristen fra 2007 gir et innblikk inn i et svært lukket miljø og formidler både politiske og emosjonelle sider ved de tamilske tigernes kamp for frihet og respekt. Over en tredjedel av tamilsoldatene er kvinner, tre av dem møter vi her, gjennom Darshika, Puhalchudar og moren til Darshika. Filmen tar opp en rekke aktuelle spørsmål gjennom nære og personlige intervjuer med tigrene.

 

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL:

Samfunnsfag, 8. - 10. trinn:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning.

Læreplan i samfunnsfag for videregående opplæring:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme. 


Tilbake til forsiden