Pippi Langstrømpe

Pippi Langstrømpe

Undervisningsopplegg tilpasset barneskolen.

Kan vi lære noe av Pippi?

Astrid Lindgren skapte Pippi Langstrømpe i en tid der gutter skulle ha vannkjemmet hår og kniv i sliren, jentene skulle være rolige og stelle pent med dukkene sine. Samtidig begynte flere barnepsykologer å ta til ordet for at alle barn skulle ha rett til egenverd, respekt og frihet. Pippi blir først og fremst assosiert med lek og morsomheter. Vi leser om og ser på Pippi for å kose oss. Men Pippi har også mye å lære oss! Pippi våger å være som hun er, hun tar vare på de svake og tør å gi av seg selv og sin rikdom. Pippi sier det hun mener og gjør som hun vil. Hun bryter med sin tids samfunnsnormer, på godt og vondt. Det var ikke rart samfunnet reagerte på kruttønna som flyttet inn i Villa Villekulla!

Mål for opplærninga er at eleven skal kunne:

  • Gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike mennesker kan være både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd
  • Gje døme på rettar barn har, og ulike forventninger jentar og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast 
  • Lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og forklarer konsekvensar ved å bryte normene
  • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

Gå til episodene HER Tilbake til forsiden