TEMA: FN

Vi presenterer flere dokumentarer, spillefilmer og kortfilmer med fokus på blant annet mennekserettigheter og mangfold.

Hvert år den 24.oktober markeres FN-dagen, en dag som er viet til å gjøre oss oppmerksomme på FNs mål og prestasjoner. Noe av det første du tenker på når du hører FN er kanskje fredsbevaring, fredsbygging og humanitær bistand. Men FN arbeider også med bærekraftig utvikling, miljø og klima, og beskyttelse av flyktninger. 

i artikkelen FN-dagen og film kan du lære mer om menneskerettigheter, mangfold og filmer som passer i undervisningen. I artikkelen Menneskerettigheter og skole kan du lese om hvorfor menneskerettigheter er aktuelt i skolesammenheng og i Spillelister i anledning FN-dagen har vi samlet en rekke filmer ut i fra tema og klassetrinn som passer spesielt godt å vise i tiden rundt FN-dagen. 

 Tilbake til forsiden