TEMA: Migrasjon

Vi presenterer flere dokumentarer og spillefilmer med fokus på migrasjon, både på individ- og samfunnsnivå

Selve begrepet migrasjon stammer fra det latinske ordet for vandring og dekker både frivillig og tvungen, legal og illegal innvandring og utvandring. Som oftest tenker vi på vandring over landegrenser når vi hører om migrasjon, men det kan også dreie seg om forflytting innand i et geografisk begrenset landområde. Begrepet migrasjon brukes først og fremst når noen skifter bosted permanent. 

Migrasjon har foregått i tusenvis av år og årsakene til menneskenes vandring er nesten like mange. Noen av de vanligste årsakene til migrasjon er konflikter og fattigdom som skaper flyktninger, men også den stadig økende globaliseringen fører til at mange velger å flytte på seg. Mye av dette skyldes økt reisevirksomhet, utdanning og arbeid i utlandet samt en økende internasjonalisering av handel- og næringsvirksomhet.

Ofte hører vi om ulike "push" og "pull" faktorer som fører til at mennesker velger å migrere. Denne forklaringsmodellen har ofte blitt kritisert for å ikke ta hensyn til om faktorene skyldes politiske og økonomiske forhold, eller om det dreier seg om individuelle forhold. Det er viktig å være klar over at faktorer som skyver bort, og faktorer som trekker inn, er forskjellig fra menneske til menneske, og avhengig av situasjonen de står i. Dette er spørsmål som må ses på både på et individnivå og på et samfunnsnivå. 

 

(Bildet er hentet fra spillefilmen Gullburet, 2013)

AKTUELLE FILMER SOM BELYSER TEMA: MIGRASJON

Spillefilmen Gullburet (originaltittel La jaula de oro) fra 2013 er historien om de tre ungdommene Juan, Sara og Chauk og deres ferd fra Guatemala til USA. Alle tre deler drømmen om å komme seg til Amerika, bort fra fattigdom og over til alle store drømmers mor, USA. Filmen gir oss et sterkt og realistisk bilde av den voldsomme pågangen av flyktninger som desperat forsøker å kommer seg over Rio Grande. Gullburet gir rom for refleksjoner omkring de evige utfordringene mellom USA og sine naboer i sør. Blant annet viser filmen flere scener hvor ungdommene møter grensepatruljer. Filmen passer best for ungdomsskolen og videregående. 

Kortfilmen Bawke forteller historien om to kurdiske flyktninger fra Irak, en far og en sønn, forserer siste etappe etter å ha vært på flukt i lang tid. Men det er først når de kommer frem at vanskelighetene virkelig melder seg. Bawke er velegnet som inngang til en diskusjon omkring forståelse for migrasjon da den fokuserer på de menneskelige aspektene i flyktningproblematikken. Filmen kan med fordel også vises på både barne- og ungdomsskole samt videregående. 

Dokumentarfilmen Aleinebarna fra 2012 kaster lys over de enslige mindreårige flyktningene. Her følger vi Christ Mena, han er bare åtte år, men har allerede opplevd hendelser vi i Norge vanskelig kan forestille oss. Regissøren av dokumentaren ønsket å gi barna som skjeldent blir hørt en stemme. Noe Aleinebarna virkelig lever opp til. Filmen passer fra 8 år og kan med fordel også ses av større barn og ungdom. 

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL:

Samfunnsfag, Kompetansemål etter 7.årssteget:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan være å kome til eit framandt land som flyktning. 

Samfunnsfag, kompetansemål etter 10.årssteget:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid

   

 Tilbake til forsiden