Walesa – håpets mann

I filmen Walesa – håpets mann blir vi med tilbake til et Polen preget av streik, arbeidskonflikter og revolusjonsstemning.


(Foto: AS Fidalgo)

Lech Walesa - håpets mann

År: 2013
Nasjonalitet: polsk
Regi: Andrzej Wajda
Skuespillere: Ewa Kurylo, Piotr Probosz, Maciej Stuhr, Miroslaw Baka, Agnieszka Grochowska, Robert Wieckiewicz, Maria Rosaria Omaggio, Cezary Kosinski, Zbigniew Zamachowski, Agnieszka Grochowska, Robert Wieckiewicz

Egnethet: Filmen egner seg godt i samfunnsfag og historie fra 8. trinn og oppover.

Aktuelle kompetansemål:

Historie, kompetansemål etter 10- årssteget:

  • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Historie, etter VG3 studieforberedende utdanningsprogram:

  • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektive

Samfunnsfag, etter VG1/VG2

  • gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

Om filmen 

I tillegg til å fortelle historien om Lech Walesa, og hvordan han bidro til å felle det kommunistiske diktaturet som styrte i Polen i perioden etter andre verdenskrig til slutten av 80-tallet, byr filmen på historiske filmklipp fra matkøer, streiker og voldsomme opptøyer i gatene. På denne måten forsøker regissør Andrezej Wajda å skape nærhet til de historiske hendelsene som filmen handler om.

Lech Walesa har i dag blitt et symbol på forandringer som førte til politisk frihet i Europa. Han er kjent som elektrikeren som kjempet for retten til frie fagforeninger i Polen. Walsa kom opprinnelig fra landsbyen Popow og som verftsarbeider ved Leninverftet utover på 1970-tallet ble han stadig mer involvert i både illegale streikekomiteer og fagforeninger. Det var en turbulent tid preget av opptøyer, demonstrasjoner, politivold og Walesa havnet selv i fengsel i 1970 for antisosial opptreden.

Walesa mottok Nobels fredspris i 1983. Den 9. desember 1990 ble Walesa valgt til president i Polen. Det ble en turbulent presidentperiode og mot slutten av presidentperioden mistet Walesa mye av sin popularitet. Walesa ble derfor ikke gjenvalgt i 1995. 

Se filmen HERFilmrommets redaksjon har laget sin første Kahoot. En Kahoot er en quiz der elevene kan delta med smarttelefoner eller nettbrett. Det anbefales at Kahooten åpnes på storskjerm eller digital tavle i klasserommet. Kahooten handler om Lech Walesa.


Kahooten finner du HER.
 Tilbake til forsiden