Kampen om tungtvannet

I TV-serien Kampen om Tungtvannet følger vi historiene til de sentrale i kampen om hvem som først får utviklet atomvåpen.

 
(Foto: Kampen om tungtvannet, 2014)

Kampen om tungtvannet

År: 2014

Nasjonalitet: Norge

Regi: Per Olav Sørensen

Skuespillere: Christoph Bach, Anna Friel, Frank Kjosås, Christian Rubeck, Espen Klouman Høiner, Benjamin Helstad, Dennis Storhøi, Robert Hunger-Buler, David Zimmerschied, Endre Ellefsen, Maibritt Saerens, Audun Sandem, Espen Reboli Bjerke, Tobias Santelmann, Mads Sjøgård Pettersen, Peri Baumeister, Søren Pilmark, Ragnhild Myntevik, Torstein Bjørklund, Marc Benjamin Puch, Rolf Kristian Larsen, Pip Torrens, Stein Winge, Andreas Dohler, Espen Klouman-Høiner, Ole Christoffer Ertvaag, Eirik Evjen.

Egnethet: Filmen egner seg godt i samfunnsfag og historie fra 8. trinn og oppover. 

Aktuelle kompetansemål:

Historie, kompetansemål etter 10- årssteget:

  • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Historie, etter VG3 studieforberedende utdanningsprogram:

  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Om serien

Kampen om tungtvannet er tidenes største norske TV-suksess. Serien som består av seks deler, bygger på historiske hendelser og virkelige personer. Det er likevel verdt å merke seg at det også her har skaperne av serien tillatt seg enkelte kunstneriske friheter for å kunne tilrettelegge historien som tv-serie. Blant annet ved hjelp av enkelte oppdiktede rollefigurer og dramatiske tolkninger. Flere familiemedlemmer av de virkelige sabotørene har godkjent denne fremstillingen, mens andre, først og fremst enkelte historikere, åpent har kritisert deler av seriens handliger for "grov historieforfalskning". 

Historien utspiller seg i løpet av opptakten, utbruddet og avslutningen av 2. verdenskrig. I TV-serien Kampen om Tungtvannet følger vi historiene til de sentrale i kampen om hvem som først får utviklet atomvåpen. Vi får innblikk i tungtvannsaksjonen mot Norsk Hydros fabrikk på Vemork ved Rjukan, men også opptakten til aksjonen og hvilke historiske konsekvenser den hadde.  

Handling

Den tyske nobelprisvinneren i fysikk, Werner Heisenberg får i oppgave å utvikle atombomben for naziztene og trenger tungtvann, kun produsert av Norsk Hydro på Vemork, til reaktoren han skal bygge. Tungtvannsfabrikkens skaper, vitenskapsmann og motstandsmann Leif Tronstad fatter mistanke ved tyskernes tungtvannskjøp og kontakter engelsk etterretning. I England setter Tronstad sammen sabotasjegruppen Grouse. Målet er å assistere engelske kommando-soldater med å sprenge tungtvannsanlegget på Vemork, men de engelske troppene mislykkes og allierte styrker bestemmer seg for at et bombeangrep mot fabrikken er eneste alternativ. 
 
Tronstad får imidlertid overtalt de allierte til å sende inn en norsk spesialgruppe, Gunnerside, for å sprenge fabrikken i håp om å spare sivile liv. Gunnerside blir sluppet fra fly over Hardangervidda og slår seg sammen med Grouse. Den 27.februar 1943 glir de 9 sabotørene Rønneberg, Haukelid, Poulsson, Kayser, Idland, Strømsheim, Storhaug og Kjelstrup på ski ned fra fjellet i retning Vemork for å sprenge tungtvannsanlegget. Etter en rekke aksjoner fra sabotørene og de allierte, skal krigens siste måneder vise seg å bli svært dramatiske for Leif Tronstad, Werner Heisenberg og Hydrodirektøren Bjørn Henriksen.
 
Se serien HER


Tilbake til forsiden