Tungtvannsaksjonen - historisk hendelse og fiksjon

Tverrfaglige oppgaver og Kahoot for 8. -10. trinn og videregående i historie, samfunnsfag og medie- og informasjonskunnskap.


Foto: Vemork kraftstasjon (1935) av Anders Beer Wilse/Galleri Nor . Falt i det fri (Public domain).

Tungtvannsaksjonen

Tungtvannsaksjonen mot Vemork regnes er en av de mest kjente aksjonene fra andre verdenskrig. Sabotasjene mot Norsk Hydros anlegg hadde som mål å hindre at Tyskland fikk tilgang til tungtvann. De historiske hendelsene er filmatisert flere ganger. I den norsk-franske spillefilmen Kampen om tungtvannet (1948) var flere av dem som deltok i aksjonene med som skuespillere. I 1965 kom den Hollywood-produserte spillefilmen Helter i Telemark og i 2014 ble hendelsene fra Rjukan på nytt dramatisert i TV-serien Kampen om tungtvannet (2014).

Les mer om Helter i Telemark (1967) og TV-serien Kampen om tungtvannet (2014) på Filmrommet:

Helter i Telemark

Kampen om tungtvannet

 

Relevante kompetansemål i historie og samfunnsfag:

Etter 10. årssteget:

 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis.

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram:

 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger.

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram:

 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden.
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn.

Medie- og informasjonskunnskap 2

 • analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og fjernsynssjangrar.

 
(Foto: SF Norge)

Oppgaver

 1. Hva er tungtvann?
   
 2. Hvorfor var det viktig at tyskerne ikke fikk tilgang på tungtvann?
   
 3. Tungtvannsaksjonen består av flere faser: Grouse, Swallow, Freshman, Gunnerside og senkingen av jernbanefergen Hydro. Sett opp en tidslinje og lag en kort beskrivelse av hva som hendte i de ulike fasene.
   
 4. Hvordan tror du samtidige hendelser i 1967 har påvirket filmprodusentenes fremstilling av tungtvannsaksjonen i Helter i Telemark? Kom med eksempler.
   
 5. På hvilken måte fremstiller TV-serien Kampen om tungtvannet de historiske hendelsene annerledes enn Helter i Telemark?
   

Drøft

 1. Drøft hvordan kunne verden sett ut i dag om nazi-Tyskland hadde kommet lenger i sin forskning?
   
 2. Drøft, ved hjelp av kildekritiske prinsipper, hvor pålitelig filmen og TV-serien fremstiller de faktiske historiske hendelsene.
   

Kahoot

Test deg selv og se hvor mye du kan om tungtvannsaksjonen.

Kahoot - tungtvannsaksjonen som historisk hendelse og fiksjon

 

Relaterte ressurser:

Kampen om tungtvannet (1948), Youtube

Tungtvannsaksjonen, Store norske leksikon

Lydklipp, NRK skole

Tungtvann-serien med grov historieforfalskning, Aftenposten

 

 

 

 Tilbake til forsiden