THE RISE OF HITLER (2011)

Undervisningsopplegg og kompetansemål

"Hvordan kunne Hitler komme til makten? Og hvordan kunne et parti med en så aggressiv og intolerant agenda samle så mye styrke under bare en eneste mann?"  Det er disse spørsmålene den todelte dokumentarfilmen "The Rise of Hitler" forsøker å finne svar på.


Foto: The Rise of Hitler (2011)

EGNETHET:

Dokumentarfilmen er i skolesammenheng best egnet på videregående, men også de øverste trinnene i ungdomsskolen kan ha nytte av "The Rise of Hitler". Tema som tysk mellomkrigstid og oppbyggingen av Hitlers politiske karriere og det tredje rike belyses her med en rekke arkivbilder og filmklipp. Et særlig aktuelt tema vil være hvordan første verdenskrig og krigsoppgjøret fikk betydning for Hitler og andre verdenskrig. 

OPPGAVER:

Oppgavene følger ingen bestemt rekkefølge og er først og fremst ment som inspirasjon for den enkelte faglærer. Ulike oppgaver kan passe ulike fag og klassetrinn. Flere av spørsmålene vil også kunne være avhengige av tilleggsinformasjon som ikke fremkommer av denne dokumentarfilmen. 

A) Første verdenskrig 

 • Hva var de viktigste årsakene til første verdenskrig? 
 • Hvem var allierte før første verdenskrig og hvordan endret dette seg under opptakten til krigen?
 • Hvilken rolle spilte propaganda under første verdenskrig?
 • Drøft påstanden "Første verdenskrig skapte grobunn for fascismen i Italia og nazismen i Tyskland etter 1918"
 • Drøft påstanden "Første verdenskrig var en viktig årsak til den russiske revolusjonen"

B) Krigsoppgjøret

 • Hva var Versaillestraktaten og hvem var de ledende aktører i krigsoppgjøret?
 • Hvorfor ble avtalen tegnet i nettopp Versailles?  
 • Hvilke konsekvenser fikk avtalen for europa og de ulike koloniene?
 • Diskuter President Wilsons 14 punkter - Hvilken plass fikk disse i Versaillestraktaten? 

 C) Mellomkrigstid

 • Hva var spartakistoppstandelsen i Tyskland i 1919?
 • Hva stod Weimarrepublikken for, og hvem var de ledende aktører?
 • Hvordan var forholdet mellom Tyskland og resten av europa i denne perioden?
 • Hvordan var det politiske landsskapet i Tyskland i denne perioden?

D) Hitlers vei til makten

 • Hvordan tror du Hitler ble påvirket av første verdenskrig og hans rolle som soldat?
 • Hvordan tror du Hitlers oppvekst var med på å forme ham som person?
 • Hvilke politiske mål hadde Hitler og hvorfor mente han at disse var viktige?
 • Hva var hovedinnholdet i boken "Min kamp" og hvilken betydning hadde den på Hitlers vei til makten?
 • Hvordan startet Hitlers politiske karriere?
 • Hvorfor tror du det var mulig for Hitler å komme til makten?

 
Foto: The Rise of Hitler (2011)

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL:

Læreplan i historie for studieforberedende utdanningsprogram:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

 • Drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse
 • Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter Vg1/ Vg2:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

 • Drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

 

 Se The Rise of Hitler: Del 1 HER

 Se The Rise of Hitler: Del 2 HER

 

 Tilbake til forsiden