Kan Pippi gjøre en forskjell?

Undervisningsopplegg for Manifest mot mobbing tilpasset barneskolen

Manifest mot mobbing skal bidra til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. GJØR EN FORSKJELL er hovedbudskap for årets kampanje. Kampanjen skal vise hvordan hver av oss kan gjøre en forskjell, for å skape vennskap, bidra til inkludering og forebygge mobbing. Hvordan bruke Pippifilmene for å bidra til dette?

Astrid Lindgren skapte Pippi Langstrømpe i en tid der gutter skulle ha vannkjemmet hår og kniv i sliren, jentene skulle være rolige og stelle pent med dukkene sine. Samtidig begynte flere barnepsykologer å ta til orde for at alle barn skulle ha rett til egenverd, respekt og frihet.
70 år etter hun ble skapt blir Pippi først og fremst assosiert med lek og morsomheter. Vi leser om og ser på Pippi for å kose oss. Men Pippi har også mye å lære oss. Om å gjøre en forskjell. Vise nestekjærlighet, og fortelle oss at annerledeshet er helt ok, kanskje også kjempegøy!
Pippi våger å være som hun er, hun tar vare på de svake og tør å gi av seg selv og sin rikdom. Pippi sier det hun mener og gjør som hun vil. Hun bryter med sin tids samfunnsnormer, på godt og vondt. Det var ikke rart samfunnet reagerte på kruttønna som flyttet inn i Villa Villekulla!

Kan Pippi gjøre en forskjell?

Alle Pippi-filmene kan ses i klasserommet, men anbefaler spesielt “Pippi flytter inn” for samtaler rundt mobbing, annerledeshet og inkludering. Dette er den første av de mest kjente Pippi-filmene. Her blir vi for første gang introdusert for jenta som ikke er helt som alle andre.Hun ser annerledes ut, har rødt hår og fregner. Moren til Pippi er død og bor i himmelen, og pappa er en sydhavskonge langt, langt borte. Pippi er den sterkeste jenta i verden og har en koffert full av gullpenger. Hun ankommer Ville Villekulla som hun kaller huset sitt sammen med apen Herr Nilsson og en hest som blir kalt Lille gubben. Naboene Tommy og Annika får først hakeslepp av Pippi, men de blir fort venner. I motsetning til Pippi er Tommy og Annika lydige og veloppdragne. Pippi kan finne på mye rart som de voksne ikke liker. Når folk oppdager at Pippi bor alene, blir politiet sendt til Ville Villekulla for å hente henne til nærmeste barnehjem. Det vil ikke Pippi, og sier til politiet: ”- Jeg har alt plass på et barnehjem. Jeg er et barn, og dette er mitt hjem, altså er det er barnehjem.”

Tidligere skulle barn være små kopier av voksne. Veloppdragne, høflige og lydige. De voksne skulle kontrollere barna og passe på at alle regler ble fulgt. Astrid Lindgren var med på å sette barnet og leken i sentrum med sine 82 bøker. Pippi ble skapt under andre verdenskrig da det var krav om streng disiplin, og Pippis opprør mot regler kan være en protest mot de strenge reglene som gjaldt. Likevel er Pippi snill og har mye nestekjærlighet, spesielt for de svakeste. Et eksempel på dette er i andre episode (ca 32 minutter uti filmen) der vi møter blant annet en guttegjeng som løper etter en annen gutt og slår etter ham. I løpet av episoden (ca 47 min) hjelper Pippi gutten som blir mobbet, og viser at det er viktig å hjelpe dem som faller utenfor.

FORSLAG TIL OPPGAVER 

 • Beskriv Pippi.
 • Fortell om de andre personene som er med i filmen om Pippi.
 • Hvorfor tror du Pippi kler seg og ter seg som hun gjør?
 • Hvorfor klager de voksne på Pippi?
 • Hva betyr empati? Er Pippi empatisk?
 • Gi eksempler på når Pippi hjelper andre?
 • Diskuter i klassen hvordan man kan hjelpe andre i hverdagen?

Om Astrid Lindgren:

 • Hva er Astrid Lindgren kjent for?
 • Kan du navnet på noen av bøkene hennes?
 • Hvorfor tror du så mange liker bøkene hennes så godt?
 • Det er 70 år siden Pippi ble skapt av Astrid Lindgren. Beskriv hvordan samfunnet var på den tida?
 • Astrid Lindgren har med sin Pippi-figur blitt kalt kontroversiell. Hva betyr kontroversiell, og hvorfor var hun eventuelt det

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL

Samfunnsfag etter 4.årssteget - Mål for opplærninga er at eleven skal kunne:

 • Gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike mennesker kan være både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd
 • Gje døme på rettar barn har, og ulike forventninger jentar og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast
 • Lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og forklarer konsekvensar ved å bryte normene
 • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

 Tilbake til forsiden