Paddington - Oppgaver

Kan en bjørn i duffelcoat gjøre oss mer tolerante?

Den britiske forfatteren Michael Bond ante nok ikke hvor populær en liten bjørn kunne bli, da han i 1958 skrev historiene om Paddington som tok sin hatt og dro fra "mørkeste Peru" til England for snart 60 år siden. Denne bjørnen ble raskt et ikon for britiske barn så vel som barn og unge over hele verden, og har nå tatt steget videre fra bøkene, via TV-skjermen til filmen.

Filmen Paddington er en spennende, varm og morsom historie for både store og små. Men mellom linjene er dette også en historie om å være annerledes, og kanskje en kommentar til at samfunnet vårt lett kan bli mistenksomt og basert på frykt. Filmen passer godt å se i både norskundervisning, samfunnsfag, KRLE og eventuelt i engelsk. Filmen er for øvrig dubbet til norsk.

Handling:
Den lille, duffelcoat-kledde bjørnen, Paddington, kommer til London fra Peru for å finne seg et nytt hjem etter et fryktelig jordskjelv i jungelen der han bodde. Destinasjonen er nøye valgt ut etter at bjørne-onkelen og bjørne-tanten til Paddington en gang for lenge, lenge siden hadde møtt en britisk oppdager som var på ekspedisjon i Peru. Han hadde da fortalt bjørnene om vakre London og lærte dem å snakke engelsk. Men møtet med London blir ikke helt slik som Paddington hadde trodd. Ensom og forlatt sitter han nemlig på Paddington togstasjon, med en lapp rundt halsen: ”Vær så snill å ta hånd om denne bjørnen. Tusen takk!”. Det blir familien Brun som finner ham, og etter mye overtalelse går herr Brun motvillig med på å ta den forlatte bjørnen med seg hjem.

Møtet med den menneskelige verden byr på store overraskelser og utfordringer for den høflige og snille bjørnen, som ofte kommer i ufrivillig trøbbel. Familien Brun prøver å hjelpe Paddington i å finne den oppdageren som en gang hadde betydd så mye for hans onkel og tante. Men jakten setter ham dessverre også i søkelyset til Millicent, en taksidermist som ønsker en utstoppet bjørn i samlingen sin. Farene lurer, men til slutt blir det mer og mer tydelig - som barnepiken til Familien Brun sier: “Familien Brun trenger denne lille bjørnen like mye som han trenger dem”. Men før han finner et hjem må Paddington komme seg unna bedøvelsespilene til Millicent.

Se filmen HER.

Oppgaver knyttet til filmen Paddington kan brukes fra 1. til 7. trinn:

Oppgavene kan brukes som de er, eller til inspirasjon. Oppgavene må modereres i forhold til alderstrinnet du underviser i:

 • Hvordan er livet til Paddington i Peru?
 • Hvorfor drar Paddington til London?
 • Hvilket inntrykk har Paddington av London før han må dra? 
 • Hvordan forholder familien Brun seg til Paddington? Fortell hvordan de ulike karakterene tenker om å ha bjørnen boende i hjemmet deres?
 • Hvorfor er pappa Brun så bekymret?
 • Beskriv Fru Brun- Hvordan er hun som person?
 • Hvorfor er datteren sinna, og sønnen lei?
 • Hvordan forandrer familien Brun seg underveis i filmen?
 • Paddington sier til ungene i filmen (ca rundt 40 minutter) at “Det er ikke lett å være ny et sted” - Forklar hva han mener med dette?
 • Herr Gruber hjelper Paddington i sin jakt etter oppdageren. I en scene i filmen (34min06sek) forteller Herr Gruber om hvordan han også måtte flykte som liten. Han sier: “Et hjem er mer enn et tak over hodet” Hva mener Herr Gruber med det?

  Forslag til videre samtaler rundt filmen: 
 • Hvordan blir de snille og onde portrettert i filmen? Snakk om lys, lyd, musikk, kostymer og ulike grep som skuespillerne tar (ansiktsutrykk, stemme osv)
 • Skriv din egen historie om bjørnen Paddington på norsk eller engelsk, for eksempel på besøk i Norge. 
 • Bruk noe tid til å snakke med elevene rundt forventninger. Hva er forventninger? Er forventninger bra å ha, eventuelt hvorfor? Hva skjer når forventninger ikke blir møtt? 
 • Ta for dere dagens flyktningesituasjon. Hva er en flyktning? Finnes det noen likhetstrekk med “flyktningen” Paddington?
 • Samtale rundt Herr Grubers utsagn i forhold til å måtte flytte til et nytt sted: “Kroppen min hadde reist veldig fort, men hjertet mitt brukte lenger tid for å komme frem”. Hva mener han?
 • Hvordan har Paddington blir portrettert tidligere i bøkene, og hvordan har bjørnen utviklet seg fra bok til film? Se filmen og sammenlign med Paddington-bøkene på norsk eller engelsk.
 • Se og les nærmere om landene vi får høre om: Peru. Hvor er dette, og finnes det bjørner her i virkeligheten? Hvor er London, og hvilket land er London hovedstaden i? Se på forskjeller og likheter i forhold til Norge? Eventuelt kan elevene tegne noe de forbinder med Norge eller et av de andre landene vi hører om i filmen.

Kompetansemål:

Norsk etter 4. trinn:

Språk, litteratur og kultur - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program
 • samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk

Samfunnsfag etter 4. trinn:

Utforskaren - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

Samfunnskunnskap - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og oppgåver i familien
 • gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast
 • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

Engelsk etter 4. trinn:

Kultur, samfunn og litteratur - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfra
 • samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge
 • gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur
 • lage egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur

KRLE etter 4. trinn:

Filosofi og etikk - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis


Tilbake til forsiden