Hermans Hjerte - en liten perle

Pedagogisk opplegg med kompetansemål knyttet til filmen her:

Filmen kan ses på som en symbolsk film om det å få et nytt søsken – og å bli sjalu. Filmen passer for de yngste barna, men også voksne kan ha glede av denne lille perlen. 

Dette er en historie om Herman som bor i sin mors hjerte sammen med bestevennen Bamse. Herman tror han regjerer alene i et vakkert, trygt og harmonisk univers. En dag trenger en fremmed baby seg inn og forstyrrer harmonien. Han er bråkete og klumsete og stjeler Hermans beste venn. Derfor må han kastes på dør, men da blåser det opp til storm i den trygge lille verdenen. Herman står foran et vanskelig valg; skal babyen reddes eller skal han få seile sin egen sjø der ute i hjertestormen? Etter en dramatisk redningsaksjon med lykkelig slutt oppdager Herman til sin forundring at hjertet han bor i er både større, og ikke minst har plass til mye mer enn han trodde.

Se filmen HER.

Norsk filminstitutt om filmen:

“Hermans hjerte er først og fremst en historie rettet mot barn, men den har også et underliggende buskap som er vel så viktig for voksne voksne: det handler om å se andre og litt lengre enn sin egen nese. Det er et prosjekt med både moralsk og pedagogisk grunnmur, med kunstnerisk intensjon om å lage en spennende og fantasifull kort animasjonsfilm, fortalt i et fantasifullt, detaljert og vakkert visuelt språk.”

Om regissøren:

Anne Kristin Berge er utdannet ved Noroff-instituttet og Statens Kunst- og Håndverksskole med særskilt kompetanse i 3D-grafikk og animasjon. I 2010 hadde hun regi på Pl.ink!, én av tolv kortfilmer som ble produsert i forbindelse med med Chopin- jubileet. Pl.ink! kan også ses her på Filmrommet.

Oppgaver knyttet til Hermans hjerte:

 • Snakk med barna om hva som skjer og hva de husker best i filmen.
 • Hvem treffer vi i denne filmen? Snakk om karakterene.
 • Hva skjer når babyen kommer?
 • Hvorfor blir Herman sint?
 • Hva skjer når Herman redder babyen?
 • Fortell om stedet der Herman bor?
 • Snakk med barna rundt det å få søsken eller å måtte dele bestevennen sin med andre, eventuelt kan man tegne familiemedlemmer, kjæledyr eller andre ting man er glad i.

Kompetansemål:

Læreplan i norsk - kompetansemål etter 2. årstrinn:

Muntlig kommunikasjon: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
 • sette ord på egne følelser og meninger
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

Språk, litteratur og kultur: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

Læreplan i samfunnsfag - 1-4.trinn - kompetansemål etter 4. årstrinn:

Samfunnskunnskap: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og oppgåver i familien
 • samtale om tema knytte til seksualitet, grensesetjing, vald og respekt
 • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd


Tilbake til forsiden