Byttedagen - et søndagsfenomen

Oppgaver og kompetansemål for 5. trinn og oppover:


(Foto fra Byttedagen, Klipp og Lim Media)

En fin liten film å vise som utgangspunkt for samtale rundt skilsmissebarn og det å bo i to hjem.

I 2014 opplevde over 20 000 barn under 18 år at foreldrene enten skilte seg eller ble separert, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammen er det over 30 000 barn som opplever at familiene splittes hvert år. Byttedagen er basert på et dikt av Vidar Dahl, og er en poetisk skildring over et fenomen som mange kan kjenne seg igjen i, nemlig dagen barnet skal overleveres til den andre forelderen. Det er en film som passer å vise fra 5. trinn og oppover.  Se filmen HER.

Handlingen:

Vi treffer ulike fedre og barn på vei med en ransel eller bag i hånden.
Det er vinter, mørkt og kaldt. Det er søndag og den store byttedagen.
En far og sønn går forbi et utstillingsvindu med ødelagte dukker som skal forestille en tradisjonell kjernefamilie.
En gjeng med måker spiser rester av et fast food måltid fra natta før. Flere fedre og barn er på vei et sted gjennom byen. Et barn vinker gjenkjennende til et annet barn. Fortellerstemmen leser diktet Byttedagen. Vi ser en pappa stå igjen og se etter barnet sitt som går videre sammen med mamma. 

Generelle oppgaver knyttet til filmen: 

 • Hva handler filmen om - og hva er budskapet?
 • Diskuter sammen i klassen hva dere tenker og føler etter å ha sett denne filmen.
 • Filmen tar en ny vending når det gjenstår kun 20 sekunder av filmen. Hvordan endres filmen etter dette?
 • Byttedagen blir kalt en melankolsk film. Hva betyr det?
 • Dette er en kjent opplevelse for mange. Diskuter hvordan det er å være barn med to hjem i dag.
 • Hvorfor er det kun pappaer sammen med barna vi ser? Diskuter om filmen hadde blitt annerledes dersom rollene var byttet om og det kun var mødre.
 • Det er mye symbolikk i denne filmen. Forklar hva symboler betyr. Gå sammen to og to eller i grupper og finn ulike symboler i filmen og prøv å tolke dem. Sammenlign ellers i klassen. 
 • Hva er et virkemiddel og hvilke virkemidler brukes i denne filmen? Hvordan er disse virkemidlene eventuelt med på å forsterke budskapet?
 • Analyser diktet Byttedagen. Hvordan forsterkes diktet gjennom lyd og bilde?

 

Kompetansemål 

Samfunnsfag etter 7.årstrinn:

Samfunnskunnskap - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering og samliv og familie og diskutere konsekvensar av manglande respekt for ulikskap
 • beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene

Norsk etter 10. årstrinn:

Muntlig kommunikasjon - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Språk, litteratur og kultur - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Samfunnsfag etter VG1/VG1:

Individ, samfunn og kultur - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

Medier og kommunikasjon - Felles programfag i Vg1: 

Mediekommunikasjon - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formidle budskap tilpasset forskjellige målgrupper
 • gjøre rede for kjennetegn ved dramaturgi og ulike fortellerteknikker innenfor sentrale sjangere innen tekst-, bilde- og lydmediene eller en kombinasjon av dem

 Tilbake til forsiden