Rulletrappen

Rulletrappen

Hva er meningen med livet? Se her for film, oppgaver og kompetansemål:

Kompetansemål oppdatert 10.06.2021.


Foto fra Rulletrappen

Tre nakne menn går oppover en uendelig rulletrapp som går nedover. Finner de lykken på toppen? En fin kortfilm å vise elevene om politikk, samfunn og verdivalg.  

Rulletrappen er en 9 minutter lang kortfilm basert på Christopher Nielsens tegneserie med samme navn. Tre nakne menn går taktfast mot toppen av en rulletrapp for å oppnå den ultimate lykke. Men så begynner en av dem å tvile. Han setter seg ned i protest, og tenker at livet kan vel ikke være så ille på bunnen av rulletrappen. Men han fylles av tvil der han sitter alene på vei nedover mot den potensielle avgrunnen. Full av frykt løper han opp igjen for å finne sin plass i felleskapet. 

En film om frykten for å stå alene, presset for å følge felleskapet og ikke minst det evigvarende jaget etter lykken.

SE FILMEN HER

Om Christopher Nielsen:

Christopher Nielsen er en samfunnskritisk norsk tegneserieskaper, dramatiker og animasjonsfilmskaper. I tillegg til Rulletrappen, har han manus og regi til tegnefilmserien To trøtte typer og animasjonsfilmen Slipp Jimmy fri. Slipp Jimmy fri fikk for øvrig Amanda for Beste film i 2006. Christopher Nielsen er bror til den avdøde rockemusikeren Joachim «Jokke» Nielsen. På Christopher Nielsens hjemmeside kan du lese tegneserien Rulletrappen. Trykk på hodet, så dukker tegneserien opp. 

 Oppgaver: 

 • Hva symboliserer rulletrappen?
 • Hvorfor går, eller løper alle oppover?
 • Hva venter eventuelt i bunnen av rulletrappen?
 • Når de toppen? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
 • Beskriv fordeler og ulemper med å tro på fellesskapet versus individet.

Forslag til fordypningsoppgaver:

 • Hvor står du selv i rulletrappen? Skriv en tekst om hvordan man bør oppføre seg i denne "rulletrappen". Bør man kjempe seg til toppen, gå på stedet hvil, eller å slappe av og gå med strømmen av trappen til bunnen?
 • Ta for dere de ulike politiske partiene i Norge. Hvilke partier tror mest på individets frihet? Hvilke partier tror mest på felleskapets beste? 
  Eventuelt lag rollespill hvor klassen deles inn i grupper som skal representere de ulike partiene / ideologiene. Diskuter deretter ulike aktuelle tema med bakgrunn i partienes standpunkt.
 • Rulletrappen har blitt kalt et Sisofys-prosjekt. Hvem var Sisofys, og hvorfor er han aktuell i forhold til denne filmen?

Kompetansemål:

Læreplan i samfunnsfag - etter 10-års steget:

Samfunnskunnskap - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar.

Læreplan i samfunnsfag - etter Vg1 / Vg2:

Politikk og demokrati - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor.
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organisert i forskjellige land og område.

Læreplan i KRLE - etter 10-års steget: 

Filosofi og etikk - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn.


Tilbake til forsiden