Jeg vil aldri begynne å røyke

Søt kortfilm om misforståelser. Se her for pedagogisk opplegg:


Foto fra Jeg vil aldri begynne å røyke, Trond Gaute Lockersen
 

Jeg vil aldri begynne å røyke er en fin kortfilm å vise elevene på barneskolen. Den kan inspirere til gode samtaler om misforståelser, familierelasjoner, og ikke minst hva som skjer med kroppen hvis man røyker.

Handling:

Erik er seks år, og helt sikker på at man får skjegg fordi man røyker. Både pappa og onkel Robert røyker, og de er kjempestygge. En kveld tenner også mor en sigarett. Hun som er så pen! Erik synes ikke dette er noe morsomt. Hva vil skje med det pene ansiktet hennes nå?

Dette er en fin kortfilm som egner seg for de små barna, med humor som treffer målgruppen.

SE FILMEN HER

Oppgaver:

Snakk sammen med barna om hva filmen handlet om, og hvem vi traff i filmen.

Her er forslag til spørsmål som kan sette i gang samtalen:

 • Hvorfor tror Erik at man får skjegg av å røyke? Kan man få skjegg av å røyke?
 • Hva betyr misforståelse? Og hvordan kan en misforståelse oppstå?
 • Hva skjer med kroppen hvis man røyker?
 • Erik pønsker ut en plan for at mamma ikke skal få skjegg. Hva gjør han?
 • Hva hjelper parfyme egentlig for?

Fordypningsoppgave:

 • Erik ser på gamle familiebilder av sin oldefar. Be elevene finne fram bilder av familien sin, og ta med på skolen. Elevene kan presentere familiene sine, eventuelt skrive ned en liten tekst og/eller fortelle om hvordan beste - og oldeforeldrene deres levde i gamle dager.

Kompetansemål: 

Samfunnsfag etter 4. årssteget

Historie - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin
 • finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg

Samfunnskunnskap - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og oppgåver i familien

KRLE etter 4. årstrinn

Filosofi og etikk - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn

Samfunnsfag etter 7. årstrinn

Samfunnskunnskap - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel

Naturfag etter 7. årstrinn

Kropp og helse - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler

 Tilbake til forsiden