En annerledes flyktninghistorie

Se kortfilmen Foad og andre filmer om migrasjon og flukt


Foto fra filmen Foad, Blink Film AS

Midt i en svært alvorlig og aktuell flyktningsituasjon klarer regissør Farzad Samsami å få frem humor, livsglede og pågangsmot i denne relevante novellefilmen. Nå kan du vise elevene en litt annerledes flyktninghistorie med kortfilmen Foad

Foad er en ung marokkansk gutt som prøver å overleve som sigarettselger på stranda. Hver dag er en kamp med mye svette og lite penger. En dag oppdager Foad et merkelig fenomen – unge menn fra hele Afrika som setter over havet til Europa, i håp om et bedre liv. Båtene er dårlige, og mennene kan ikke svømme. Foad får en glitrende forretningsidé. Han må først bare få tak i den middelaldrende, norske turisten som kan svømme.

Foad kan være relevant som inngang til å snakke om dagens flyktningsituasjon. Etter filmen kan gjerne elevene prøve å beskrive livssituasjonen til en gutt som Foad. Hvor er familien hans? Hvorfor går han ikke på skole? Hva kan historien bak det vi blir presentert for være? Sammenlign gjerne med hverdagen til elever her hjemme. Denne filmen er tekstet kun på engelsk. 

Fakta Migrasjon:

  • Migrasjon er et begrep som dekker både frivillig og tvungen, legal og illegal innvandring og utvandring.
  • Viktige årsaker til migrasjon er konflikter og fattigdom som skaper flyktninger, men også den tiltagende globaliseringen som innebærer økt reisevirksomhet, internasjonalisering av utdanningssystemet og økt internasjonal handel.
  • Menneskehandel (trafficking) bidrar i økende grad til illegal og tvungen migrasjon.

(Kilde: Store norske leksikon)

 

Andre kort- og spillefilmer som berører migrasjon og flukt: 
 

 

Kompetansemål:

Samfunnsfag - etter 7.årssteget:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan være å kome til eit framandt land som flyktning. 

Samfunnsfag - etter 10.årssteget:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid

 Tilbake til forsiden