Barn og Medier 2016

Aktuelle filmer å vise for å øke nettvett blant elevene:


Foto fra IRL, SF Norge

27. mai ble Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2016 lansert. Her kommer det fram at mediebruken blant barn og ungdom i Norge fortsatt øker, og dermed øker også risikoadferden på nettet.

Barn og unge i Norge har generelt en massiv bruk av medier, og er i verdenstoppen når det gjelder både tilgang og bruk. Det skriver Medietilsynet på nettsidene sine.

Men med økt bruk, øker også farene for risikoadferd blant barn og unge. Undersøkelsen for 2016 viser at det er økning i både deling av nakenbilder, og digital mobbing blant 9 til 16-åringene. 

Undersøkelsen viser heldigvis også at skolene er mer på banen med nettvett enn tidligere, og barn og unge oftere tør å fortelle det til noen hvis de opplever negative ting på nett. 

Filmrommet har flere aktuelle filmer til ungdomskole og videregående skole som belyser digitale og sosiale medier, trusler og mobbing på nett. Filmer som kanskje kan bidra videre til økt nettvett blant barn og unge: 

 

                              Tilbake til forsiden