Internasjonal dag for urfolk

9. august rettes søkelyset mot urfolks rettigheter


Foto fra Bonki 

Det finnes over fem tusen ulike grupper, og disse gruppene utgjør til sammen ca 370 millioner mennesker i over 90 land. Likevel er urfolk blant de mest sårbare gruppene i verden. 9. august setter FN søkelyset på rettighetene til urfolk over hele verden.

Hvem er urfolk? Det finnes ingen felles akseptert definisjon av urfolk, men ILO, som er en organisasjon under FN, definerer urfolk på følgende måte:  

"Stammefolk i selvstendige stater der sosiale, kulturelle og økonomiske forhold skiller dem fra andre deler av det nasjonale fellesskap, og der deres status helt eller delvis er regulert av egne skikker, tradisjoner eller av særlige lover eller forskrifter"

Et fellestrekk i mange urfolks historie er at deres kultur tidligere har vært forsøkt undertrykt fra sentrale myndigheters side, og at urfolkene har vært utsatt for langvarig assimilasjonspolitikk, skriver Regjeringen.no. Dette har også vært situasjonen overfor samene i Norge. På Filmrommet finner du flere filmer som omhandler samenes situasjon her i Norge: 

 

               

Filmer som belyser andre minoriteter og urfolk: 

               

 Tilbake til forsiden