2016 / 2017

Velkommen til et nytt skoleår!


Foto: Lucélia Ribeiro (cc-­by-­sa)

Velkommen til et nytt skoleår med Filmrommet. Vi gleder oss til å gi deg mange gode og relevante filmopplevelser sammen med elevene dine det kommende året. 

Hva er Filmrommet? Filmrommet er den eneste abonnementsbaserte klikkefilmtjenesten i landet som tilbyr skoler, bibliotek og andre offentlige institusjoner pedagogiske opplegg og tilgang til over 2000 filmer via internett. Du slipper å spørre deg selv eller skoleledelsen om man viser lovlig film for elevene. Alle filmene på Filmrommet er nemlig rettighetsklarert for visning på skoler og ellers i det offentlige rom. Alt du trenger å gjøre er å logge deg inn, finne filmen du ønsker å vise elevene dine og trykke play. 

Hvorfor bruke film i undervisningen spør du kanskje? Film i undervisningen er ikke bare kos. Film forteller blant annet historier som engasjerer og som kan skape debatt. De virkelig gode filmene kan kommentere sider ved tiden vi lever i og dermed fungere som et glimrende pedagogisk verktøy når vanskelige tema skal diskuteres.

Visste du at filmkatalogen vår inneholder over 500 kortfilmer? Norsk kortfilm er i verdensklasse, og holder høy kvalitet. Filmens varighet gjør det også enkelt å bruke innenfor en skoletime. Dette, sammen med redaksjonens økte fokus på tilrettelegging av pedagogiske opplegg, gjør at du som lærer får en "ferdig pakke" som gir tidsbesparelser i for- og etterarbeid. 

Hva skal vi fokusere på høsten 2016? I tillegg til å publisere mange gode, nye filmer som passer til flere ulike fag, så skal vi sette søkelyset på mange aktuelle tema. I august er det blant annet Internasjonal dag for urfolk, og ikke minst OL i Rio. I den forbindelse har vi laget en filmliste med ulike kort- og spillefilmer og dokumentarer som omhandler sport og idrett. Andre temaer vi skal innom denne høsten er blant annet valget i USA, FN-dagen, Shakespeares 400-års jubileum, og ikke minst verdensdagen for psykisk helse.

Til alle temaer vil vi plukke ut relevante filmer, og tilby filmstudieark eller pedagogiske opplegg som du også kan bruke i undervisningen. Følg med på filmrommet.no eller meld deg på vårt nyhetsbrev for info om relevante filmer og undervisningsopplegg utover høsten.

Vi ønsker deg et godt undervisningsår - og ikke minst god film! Tilbake til forsiden