Small Talk - på alles lepper

Pedagogisk opplegg til den prisbelønte kortfilmen:


Foto: Familien Dvergsnes samlet i filmen Small Talk


Kortflmen Small Talk handler om noe så lokalt som en religiøs storfamilie fra Kristiansand. Likevel har den gått sin seiersgang både i inn - og utland. Nå kan du vise den prisbelønte kortfilmen på Filmrommet. 

Regissør Even Hafnor har tidligere sagt at han ønsket å problematisere noe han mener er en særegen omgangsform for familier i Agder-fylkene, nemlig å feie ubehagelige temaer under ­teppet. Men etter et fantastisk år med hederlig omtale og priser på anerkjente filmfestivaler over hele verden, kan man kanskje ane at filmen er mer universell og gjenkjennbar enn ved første sørlandske øyekast. 

SE FILMEN HER

Handling: 

I Small Talk møter du familien Dvergsnes fra Kristiansand, en velmenende og jovial familie ser det ut til. Mellom linjene viser det seg at ingen har noe særlig til felles, men som regel med familie har man liten mulighet for å komme seg unna. På denne måten skapes det bunnsvarte, men også ofte svært komiske øyeblikk. Filmen fremstår nesten som en dokumentar, men regissørene Even Hafnor og Lisa Brooke Hansen har brukt amatørskuespillere som har delvis improvisert frem innholdet. Hafnor har faktisk hanket inn sin egen mor og far som spiller et av ekteparene i den dysfunksjonelle familien.

Passende fag (kompetansemål i bunnen av saken): Norsk, samfunnsfag, mediefag, religion, livssyn og etikk.

Aldersgrense: Tillatt for alle. Passende alder ca 12 år og oppover.

Aktuelle temaer: oppvekst, familierelasjoner, kommunikasjon, religion, respekt og ikke minst kulturelle variasjoner basert på geografi.

 

Forslag til oppgaver: 

Denne filmen passer å vise til flere trinn og flere fag. 

Opp til 7. trinn:

 • Diskuter familierelasjoner i klassen. Ta for dere begrep som storfamilie vs kjernefamilie og hvordan familien har utviklet seg gjennom generasjoner. 
 • Se nærmere på og sammenlign ulike talemålsvarianter. Elevene kan prøve å snakke ulike dialekter i Norge (som for eksempel Rune Nilson) før man eventuelt hører en dialektfasit etterpå. Hvordan har disse dialektforskjellene oppstått?
 • Small talk viser en familie fra Sørlandet (Kristiansand), og sørlendinger har ofte blitt fremstilt som forsiktige og trege. Hvor mye spiller for eksempel talemåte inn her? Hvordan blir din by /landsdel fremstilt og hvorfor?
 • Stereotyper. Hva er det, og sammenligne hvordan man ofte kategoriserer personer gjennom tale, bosted, utseende og valg av interesser og jobb osv.
 • Sørlendinger blir ofte fremstilt som mer religiøse enn andre. Ifølge boken Gud på Sørlandet (2008) skrevet av professor i religionssosiologi ved UiA, Pål Repstad, viser det seg at 1 av 10 går i kirka en gang i måneden på landsbasis. På Sørlandet er det 2 av 10. Forklar viktige begreper som pietisme og sekularisering for eksempel.  Ta for dere hvordan kristendommen står nå i forhold til tidligere i Norge. 

For ungdomsskole og VGS kan spørsmålene over videreutvikles, i tillegg til følgende forslag:

 • Se nærmere på virkemidlene som er brukt i denne filmen som humor, symboler osv. 
 • Hvordan fortoner kommunikasjonen seg i denne filmen? Hva er egentlig small talk? Hva er det som blir sagt mellom linjene? Gi eksempler.
 • Elevene kan for eksempel skrive en egen tekst der de foreslår hva som egentlig blir sagt (eller ikke sagt) i filmen. Analyser kroppsspråket til de ulike karakterene, og beskriv hvordan de ulike karakterene er i forhold til hverandre.
 • Hva er god kommunikasjon? Er dette mulig å få til?
 • Sjangre. Hvilken sjanger/sjangre hører denne filmen til? Hva er en mokumentar? Hva er forskjellen på en mokumentar og en dokumentar? Hvilke utfordringer har man i møte mellom fiksjon og virkelighet? Hvordan kan vi skille sant fra usant? Finnes det en total sannhet? Diskuter i klassen. 

 

Forslag til kompetansemål:

Norsk etter 7. trinn

Språk, litteratur og kultur - Mål for opplæringa at eleven skal kunne

 • sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene bokmål og nynorsk
 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

KRLE etter 7. trinn

Filosofi og etikk - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene

Norsk etter 10.trinn

Skriftlig kommunikasjon - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster

språk, litteratur, kultur - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag

Samfunnsfag etter VG1/VG2 

individ, samfunn og kultur - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

Medie - og informasjonskunnskap 1 og 2 etter VG1/VG2

Utrykksformer 1- Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 • gjere greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underhaldning
 • diskutere objektivitetsomgrepet i samband med formidling av stoff i media

Utrykksformer 2 - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og fjernsynssjangrar
 • analysere og evaluere eigne og andre sine medieprodukt


Tilbake til forsiden