Hilbes biigá

Pønkete samisk ungdomsfilm. Se her for pedagogisk opplegg:


Foto fra Hilbes biigá, rettighetshavere Marja Bål Nango, Marie Lagerkvist og Hans-Olof Utsi.

Det er lite som er "typisk samisk" ved Hilbes biigá. Likevel speiler denne kortfilmen ung samisk virkelighet i dag. Her får du kompetansemål og forslag til oppgaver du kan bruke sammen med filmen. 

Siden etableringen av Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) i Kautokeino i 2009 har samisk film for alvor gjort seg bemerket. Hilbes biigá er en del av det anerkjente filmprogrammet 7 Sámi Stories, der syv samiske kortfilmer har til nå blitt vist på over 70 filmfestivaler over hele verden. Regissør Marja Bål Nango og filmen hennes har i tillegg vunnet flere priser, blant annet debutantprisen Skårungen under Tromsø filmfestival 2015. Juryen mente filmen var modig, med temaer som berører ungdom:  

"Årets Skårunge har klart å skape et modig og direkte portrett av vennskap og sjalusi. En film som tar opp store og komplekse tema, og viser indre følelser i tilsynelatende små øyeblikk i livet. Årets vinner får også uerfarne skuespillere til å gi energiske opptredener og liv til karakterene."

SE FILMEN HER

Handling:

Femten år gamle Máigon og hennes beste venninne Ánne-Sire lever i en liten bygd på den arktiske tundraen. Det er sommer, midnattsola skinner og nettene er natteløse. Den noe naive Máigon utfordres av den mer erfarne Ánne-Sire til å gjøre seksuell debut. Máigon føler seg presset, men hun har sin egen plan. En roadtrip til Sverige, men ikke uten risiko.

Hilbes biigá er en pønkete roadmovie om vennskap, seksualitet, grenser, press og ikke minst lengsel. 

Fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, livssyn og etikk

Aldersgrense 12 år. Passende alder ca 14 år. 


Forslag til oppgaver: 

Se nærmere på karakterene vi treffer i denne filmen. Hvordan utvikler karakterene seg i løpet av filmen? 

Beskriv vennskapet til de to jentene.

Det er et tydelig maktforhold mellom jentene i filmen. Hvordan utvikler dette seg utover i filmen?

Hva representerer gutten i samekofte i filmen? 

Frivillig? spør Ánne-Sire når Maigon og Lasse, sjåføren som jentene haiker med, ligger bak i bilen. Hva mener hun med dette? Diskuter hvor frivillig denne situasjonen er for Maigon?

Kommer jentene seg til festen til slutt? Diskuter alternative slutt-scenarioer og hvordan det går med Maigon og  Ánne-Sire videre. 

Naturen spiller en rolle i Hilbes biigá. Beskriv den arktiske tundraen disse ungdommene befinner seg i. Sammenlign med hvordan natur- og kulturlandskapet ser ut der du bor. Kunne filmen like så godt vært spilt inn i ditt nærmliljø?

Hvor gjenkjennbar er denne filmen synes du?

Diskuter i klassen hvilke utfordringer ungdom stilles overfor i møte med sosiale medier, sex, alkohol og andre rusmidler?

Sammenlign Hilbes biigá med andre samiske historier du har hørt eller sett. Hvordan lever samisk ungdom i dag kontra før i tiden?

Diskuter gjerne i klassen om denne filmen er med på å minske eller øke forskjellene mellom etnisk noske og samer?

 

Kompetansemål: 

Norsk etter 10.trinn: 

Språk, litteratur, kultur - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene og for rettigheter i forbindelse med samisk språk i Norge
 • gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk

Naturfag etter 10.trinn: 

Kropp og helse - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort
 • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges

Samfunnsfag etter 10.trinn

Historie - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine

Geografi - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet

Samfunnskunnskap - Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep
 • beskrive utvikling og konsekvensar av tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og diskutere haldningar til rusmiddel

KRLE etter 10.trinn

Filosofi og etikk - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

Samfunnsfag etter VG1/VG2 

Individ, samfunn og kultur - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
 • beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Norsk etter VG3-studieforberedende program

Språk, litteratur, kultur - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål
 • gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk
 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene

 Tilbake til forsiden