FN-dagen 24. oktober

FN-sambandet gir deg tips til hvordan dagen kan markeres!

Oppdatert 24.09.2020


Foto fra dokumentaren Drone, Flimmer film

I anledning FN-dagen 24.oktober har rådgiver i FN-sambandet Marianne Mathisen skrevet en artikkel om årets tema, og hvorfor det er hensiktsmessig å bruke film i undervisningen.

Skoler over hele landet markerer FN-dagen den 24. oktober. I FN-sambandet har vi i år valgt temaet bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Et felles tema og opplegg for hele skolen skaper en fin og tydelig ramme rundt markeringen og er med på å tydeliggjøre for elevene hva FN er. Mange samler elevene om morgenen for å heise FN-flagget, lese appeller eller synge en sang som passer for dagen.


Marianne MathisenFilm er en ypperlig måte å markere FN-dagen på

Det finnes mange filmer som tar for seg temaer som både engasjerer ungdom og som handler om internasjonale forhold. Gjennom film kan elevene leve seg inn i andre menneskers situasjon og få en forståelse av temaer som kan være både komplekse og vanskelige å lese om. Virkemidlene i film, som dramaturgi, musikk, effektlyd og bildebruk bidrar til dette. Det gjør at elevene lærer om temaet med både hodet og følelsene sine.

Film som pedagogisk verktøy åpner også opp for samtaler med elevene om perspektiv, utvalg og vinkling. Hvilke deler av historien er det vi ikke får høre om i filmen? Hva har regissøren bevisst valgt bort? Slik blir film også en inngang til å lære elevene at en sak har flere sider. En konfliktsituasjon kan formidles og fortelles på flere måter.

Godt utvalg av film på Filmrommet 

FN-sambandet anbefaler alle skoler å orientere seg i filmene som tilbys via Filmrommet. Her er mye kvalitetsfilm som formidler viktige temaer som samarbeid, krig og konflikt og barns rettigheter. Spesielt vil vi trekke frem den norskproduserte filmen Drone som passer for videregående skole.

Drone skildrer USAs bruk av droner i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan. Våpenprodusentene fremstiller droner som en presis metode å drepe terrorister på. Stadig flere land følger USA og skaffer seg droner. Hva betyr det for måten vi tenker om krig på? Og hvordan ser dronekrigføringen ut fra bakken?

 

Kortfilm er et nyttig pedagogisk verktøy

Noen ganger kan det være like nyttig å vise en kortfilm som en hel spillefilm. Slike filmer kan fungere som anslag til et nytt tema i klassen, eller som avveksling i undervisningen. De som produserer kortfilm skal fortelle noe på kort tid. Derfor blir disse filmene ofte tydelige og enkle – perfekt for bruk i klasserommet. FN-sambandet har flere animasjonsfilmer som varer under fem minutter, og som kan lære elevene om:
Flyktninger
FNs historie
Bærekraftig utvikling

Film fra Sør

FN-sambandet samarbeider med Film fra Sør om å gi norske skoleelever gratis filmvisning. Vi velger ut tre filmer hvert år, til mellomtrinnet, ungdomsskole og videregående skole. Alle filmene har tilhørende filmstudieark og arbeidsoppgaver. 

Skrevet av rådgiver i FN-sambandet, Marianne Mathisen

Flere tips til hvordan FN-dagen kan markeres: http://www.fn.no/Skole/FN-dagen-i-skolenTilbake til forsiden