Black friday

Gode tilbud eller bare lureri?


Foto fra Handlefri: Det lille ekstra

Bruk filmserien HANDLEFRI som utgangspunkt for å diskutere forbrukersamfunnet vårt og reklamens makt, retorikk og estetikk.

Selv om Black Friday er et relativt nytt fenomen her i Norge, har handledagen for alvor satt sitt preg på norske butikker og forbrukere. Det amerikanske shoppingfenomenet er kjent for å være årets billigste dag i USA, og også i Norge står mange hvert år i kø for å finne billige varer.

Les mer om Black Friday 

Men ikke alle liker denne amerikanske tradisjonen. Flere tar til orde for at butikkene lurer forbrukerne med billige salgsvarer. Andre påpeker hvor miljøskadelig en slik dag er

På Filmrommet kan du bruke de seks falske reklamefilmene HANDLEFRI som utgangspunkt for å diskutere forbrukersamfunnet vårt og reklamens makt, retorikk og estetikk. Tilbake til forsiden