Bendik og Monsteret - Oppgaver

En film om å være annerledes.


Foto fra Bendik og Monsteret, Kool Filmproduktion AS v/ Frank Mosvold

Bendik og Monsteret er en fin kortfilm om å få lov til å være akkurat slik man vil. Her kan du som er lærer ta opp temaer som identitet, respekt, kropp og kjønn med elevene helt ned i førskolealder.
 

Det aller første møtet med Bendik og Monsteret fikk vi gjennom Arne Svingens populære barnebokserie med samme navn. Bøkene handler om Bendik som oppdager et monster under sengen sin, men dette monsteret er ikke som alle andre monstre. Dette monsteret viser seg å ikke være glad i å skremme i det hele tatt. 
 
Også i kortfilmen Bendik & monsteret møter vi monsteret som ikke vil skremme, og vi får møte Bendik, en gutt som savner en venn. Han drømmer også om å få lov til å være akkurat som han vil. Dette viser seg å være ganske vanskelig i møtet med blant annet mammas nye muskelbunt av en kjæreste. 
 
Kortfilmen har gjort stor suksess siden premieren i 2014 og har blitt vist på over 50 filmfestivaler og vunnet fem priser, blant annet publikumsprisen på Palm Springs International Short Film Festival og publikumsprisen på Fredrikstad animasjonsfestival. Desember 2016 ble Bendik og Monsteret-universet utvidet ytterligere med en app som inneholder boka, filmen og interaktive spill.
 
 
Oppgaver
 
Denne kortfilmen passer godt til å vise på barnetrinnet, men også eldre elever kan se denne filmen som en treffende samfunnskommentar til ulike forventninger vi møtes med i samfunnet, eller som et godt eksempel til temaet kjønnsidentitet.
 
Ord man gjerne kan se nærmere på og diskutere før man begynner; 
Menneskeverd, empati, respekt, kjønnsroller, pubertet, å krenke.
 
Om karakterene:
 • Beskriv de fire karakterene (personene) vi møter i filmen. Bendik, Monsteret, Freddy og Mamma.
 • Hvordan utvikler de seg, og hvordan er forholdet mellom dem?
 • Er Bendik en typisk gutt? Hvorfor, hvorfor ikke?
 • Hvilke forventninger har for eksempel Freddy til Bendik? 
 • Monsteret er ikke som alle andre monstre. Hva liker dette monsteret å drive med?
 • Hvorfor tror du monsteret befinner seg i et skap før han skal synge?
 • Elefanter er redde for mus- sier Bendik. Hva mener han med dette?

Se nærmere på følelser: 

 • Hva vil det si å bli redd, sint, glad, overrasket, eller for eksempel lei seg?
 • Finn eksempler i filmen hvor man viser følelser?
 • Hvorfor tror du vi har følelser? Har monstre eller dyr også følelser? 
 • Opplever karakterene i filmen å bli for eksempel redd for det samme? 
 • Hva gjør deg redd, eller sint eller glad? Skriv ned eller samtale om egne følelser. 
Kjønnsroller: 
 • Forklar hva (biologisk) hunkjønn og hannkjønn er?
 • Finnes det bare to kjønn? 
 • Hva vil det si å være lesbisk, homofil eller transperson?
 • Finnes det noe som er typisk gutt eller typisk jente, typisk lesbisk eller typisk homofil for eksempel? Forklar hvorfor, hvorfor ikke.
 • Hva vil det si å bli satt i bås?

Å være annerledes:

 • Hva vil det si å være annerledes?
 • Kom med eksempler eller skriv ned en gang eller en situasjon hvor du har følt deg annerledes? Hvordan følte du deg da?
 • Sammenligne boka og filmen. Hvordan er filmen annerledes? 

Hjemmearbeid eller fordypningsoppgave kan for eksempel være at elevene skriver hver sin historie, eller det neste kapittelet i historien om Bendik og Monsteret. Velg å fokusere på enten Bendik eller Monsteret. Hvordan går det med hovedpersonen videre? 

Kompetansemål

 
Læreplan i Norsk - etter 4. årstrinn: 
 
Muntlig kommunikasjon - mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
Skriftlig kommunikasjon - mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
 • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster
Språk, litteratur, kultur - mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program
Læreplan i norsk - etter 7. årstrinn:

Språk, litteratur, kultur - mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
Læreplan i samfunnsfag - etter 4.årstrinn:
 
Utforskaren - mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd
Samfunnskunnskap - mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og oppgåver i familien
 • gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast
 • samtale om tema knytte til seksualitet, grensesetjing, vald og respekt
 • lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar ved å bryte normene
Læreplan i samfunnsfag - etter 7.årstrinn
 
Samfunnskunnskap - mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • samtale om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering og samliv og familie og diskutere konsekvensar av manglande respekt for ulikskap
 • beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene
 • gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medium og diskutere dei ulike forventningane det kan skape
Læreplan i naturfag - etter 4.årstrinn:
 
Kropp og helse - mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse
Læreplan i naturfag - etter 7. årstrinn: 
 
Kropp og helse - mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering


Tilbake til forsiden