Teknisk oppgradering

Filmrommet har fått ny distribusjonsløsning og helt ny avspiller.

Filmrommet starter det nye året med en teknisk oppgradering. Filmene i tjenesten distribueres nå på en annen måte enn tidligere. I tillegg har Filmrommet fått helt ny avspiller. Dette betyr at du som kunde nå kan overføre filmene via AirPlay/AppleTV og Chromecast. Vi har også lagt til flere kvaliteter på filmene slik at tjenesten fungerer bedre på trådløse nett, og i nett med lav båndbredde.

Filmrommet har gjennom en lengre periode vært tilpasset og forberedt for overgang til ny distribusjonsplattform og ny avspiller. Du som kunde/ bruker av Filmrommet vil trolig ikke merke særlig forskjell ettersom filmtjenesten i det store og hele ser ut som før. Endringen er imidlertid stor på det du ikke ser ettersom dette i hovedsak gjelder den tekniske måten filmen blir levert til og avspilt på enheten din.

Distribusjon
Ved å distribuere innholdet via den nye plattformen som heter Microsoft Azure CDN (den er ny for oss, men vært lenge i markedet), ønsker vi først og fremst å tilrettelegge for en mer robust og stabil avspilling av filmene våre. Dette ettersom vi erfarer at noen skoler, bibliotek og andre av våre offentlige kunder har utfordringer med begrenset båndbredde, bruk av trådløse nettverk med varierende kvalitet og kapasitet, mange samtidige brukere på nettverket og varierende kvalitet på avspillingsenhetene.

Ny avspiller
Ved å benytte en ny avspiller (også denne er ny for tjenesten, men vi har brukt den på andre tjenester) er det nå mulig å spille av filmer i flere nettlesere/ browsere. Du er ikke lenger avhengig av at Flash er installert, og filmene kan nå også overføres via AirPlay/ AppleTV og Chromecast. Dette er en stor fordel dersom du vil overføre fra smarttelefon eller nettbrett til en større skjerm.

Videre har vi kodet mange av filmene våre i en ekstra kvalitet som egner seg for avspilling ved utfordrende avspillingsforhold. Valg av anbefalt kvalitet skjer automatisk, men du kan overstyre dette etter behov via knappen nede i høyre hjørnet i avspilleren.

Spillelister
Det er ikke bare distribusjonsløsning og avspiller som er oppgradert. Vi har også gitt spillelister et ansiktsløft. Merk at spillelister foreløpig ikke fungerer med AirPlay/AppleTV og Chromecast. 

Teknisk beskrivelse
Vi har laget en lengre beskrivelse for deg som er mer teknisk interessert, kanskje har et teknisk ansvar og/ eller som vil prioritere å sette seg mer inn i bakgrunn for og formål med forbedringene.

Beskrivelse av ny teknisk løsning

NB! Får du feilmelding <PIW0077> når du spiller av film?
Bruk av nettleseren Internet Explorer 11 (IE11) på Windows 7 fungerer dessverre dårlig ved filmavspilling. Dette skyldes minnelekkasje, gir feilmeldingen <PIW0077> og er en feil som trolig ikke vil bli rettet av Microsoft. Vi jobber med muligheter for å omgå dette, men dette kan lett løses inntil videre ved at du bruker en annen versjon av IE eller en annen nettleser som for eksempel Chrome eller Firefox ved bruk av Windows 7.

Kontakt oss
Vi håper du blir fornøyd med oppgraderingen. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill, så kontakt oss gjerne via post@norgesfilm.no.

 Tilbake til forsiden