Teknisk beskrivelse

Les mer om Filmrommets nye avspiller og nye distribusjonsløsning.

 

Bakgrunn

Norgesfilm As - leverandør av Filmrommet i samarbeid med Norsk filminsitutt (Nfi), gjør en fortløpende vurdering av de ulike tjenestene og komponentene vi anskaffer, tilpasser og integrerer i våre leveranser. Dette gjelder både de filmtjenestene Norgesfilm selv eier og drifter mot sluttbrukerne (som Filmrommet) og de filmtjenester vi drifter på vegne av våre kunder.

En betydelig del av våre sluttkunder er skoler, samt en rekke bibliotek og andre offentlige virksomheter. Mange av disse har utfordringer med begrenset båndbredde, bruk av trådløse nettverk med varierende kvalitet og kapasitet, mange samtidige brukere på nettverket og varierende kvalitet på avspillingsenhetene. Dette legger ulike føringer for hvordan vi bør tilrettelegge våre løsninger slik at avspilling av film fra Filmrommet kan gjennomføres med kombinasjonen av høyest mulig stabilitet og med høyest mulig kvalitet, men også innenfor forsvarlige kostnadsrammer. Dette krever at vi går gjennom og blant annet vurderer hvordan filmene krypteres og kodes, ulike sikkerhetskrav, samt gjennomgang av distribusjonsmåte og -leverandører.

Brukernes krav øker i takt med utbredelsen av filmkonsumering over nett og den teknologiske utviklingen. Det forventes ofte at man kan se film på mobile enheter, at flest mulig (helst alle) nettlesere kan benyttes, at filmer enkelt kan overføres til større skjermer via Airplay/ AppleTV og Chromecast, samt at utvalget av film og dermed valgmulighetene skal være størst mulig. Dette legger føringer for hvilken plattform vi skal benytte for distribusjon og der rettighetshavere og innholdsleverandørers krav til sikkerhet (Digital Rights Management/ DRM - beskyttelse av innhold og ivaretakelse av rettigheter) er meget viktig.

Attraktivt innhold er generelt blitt dyrere å kjøpe inn. Med en utvikling der kostnaden for å sikre seg rettigheter til distribusjon av film altså er økt, er det en større andel av omsetningen som går til rettighetshaver. Samtidig er det vår erfaring at sluttbrukernes betalingsvilje i vårt marked ikke er nevnverdig økt, og konkurransen blant VOD-aktørene intensiveres kontinuerlig gjennom fremvekst av nye aktører, synlighet blant eksisterende aktører, konsolideringer og utprøving av nye forretningsmodeller. Dette stiller ytterligere krav til Norgesfilm om å kunne levere robuste, skalerbare og totalt sett kvalitetsmessig meget solide løsninger til konkurransedyktige betingelser.

Microsoft Azure Media Services

Microsoft Azure Media Services er en stor og raskt økende samling av integrerte skytjenester, slik som analyser, databehandling, databaser, mobiltjenester, lagring, nettjenester, nettverk og distribusjon (Content Delivery Network/ CDN).

Fordelene vi oppnår gjennom bruk av Azure er mange. Blant de viktigste er:

  • Høyere sikkerhet via sertifiseringer, krypteringsmåte og driftskompetanse. Løsningen samsvarer bla. med Motion Picture Association of America - MPAA - sine krav.
  • Bedre oppetidsgarantier.
  • Svært gode skaleringsmuligheter innen serverkapasitet og streaming units.
  • Mer robust løsning for distribusjon og avspilling via et fullverdig CDN (Azure via Verizon og Akamai).
  • Mulighet til å tilby DRM til HTML5 avspillere. Microsoft tilbyr både PlayReady, Widewine og Fairplay.
  • Støtte for både Mpeg-Dash, HLS (Apple sin protokoll Https Live Streaming) og Smooth streaming (Microsoft).
  • Tilgang til flere spennende ‘modul-baserte’ tjenester for analyse av filmer gjennom Azure Media Analytics
  • Skaleringsmuligheter for teknisk filmklargjøring i skyen (koding, kryptering mm)

THEOPlayer

I forbindelse med overgang til Azure Media Services, byttes også dagens Adobe Flash avspiller med HTML5 avspilleren THEOPlayer. Den er utviklet av OpenTelly i Belgia. Norgesfilm har samarbeidet med dem i ett år og har selv tilpasset og benyttet avspilleren på andre filmtjenester med svært gode resultater.

Første del av avspillerens navn er forkortelse/ sammentrekning av ordene ‘The open’ og refererer naturlig nok til at det er en åpen avspiller. Den trenger ikke plugins som Flash eller Silverlight og kan benyttes på nær sagt enhver plattform og i enhver nettleser. Den inneholder basisfunksjonaliteten vi ønsker, samt at den har full støtte for både AirPlay og Chromecast. Videre er den svært stabil, har rask responstid og kan tilpasses.

Andre fordeler ved THEOPlayer er at den støtter DRM på tvers av diverse plattformer og teknologier som Common Encryption, Widevine, Fairplay og PlayReady. Avspilleren har siste tiden mottatt flere priser, blant annet European Readers’ Choice Awards (stemt frem av brukere og interesserte) og nominasjon som Rising Star av Deloitte i Belgia.Tilbake til forsiden