H.C. Andersen

Eventyrenes mester, men hva er et eventyr?


Foto fra H.C.Andersens eventyr - Fyrtøyet, Excalibur Media International

Danske H.C. Andersen er verdenskjent for sine mange eventyr. Faktisk er eventyrene hans nest etter Bibelen de mest oversatte tekstene i verden. På Filmrommet er nå ti av hans mest kjente eventyr å finne i ny, animert versjon med norsk tale.

H.C. Andersen, eller Hans Christian Andersen som han egentlig heter, ble født i Odense 2. april 1805. Han skrev både dikt, romaner og reiseskildringer, men det er først og fremst som eventyrforfatter at H.C. Andersen ble verdenskjent. De første eventyrene hans var omdiktninger av folkeeventyr, men etterhvert lagde han sine egne motiv eller kunsteventyr

Les mer om H.C. Andersen her.

Noen av H.C. Andersens mest kjente eventyr er Den stygge andungen, Prinsessen på erten, Den lille havfruePiken med svovelstikkene og Fyrtøyet. Eventyrene hans er til nå oversatt til over 100 språk. 

Se alle filmatiseringene av H.C.Andersens eventyr.

Hva er et eventyr?

Definisjonen på et eventyr er "ei oppdiktet, fri og fantasifylt fortelling som har levd på folkemunne fra ætt til ætt". Eventyr finnes i alle kulturer, og selv om noen eventyr har sine egne kjennetegn som er typisk for sin kultur - er det også mange likheter som man kan gjenkjenne i de fleste eventyr. 

Noen typiske trekk ved eventyrsjangeren:

 • Tid og sted: De fleste eventyr er ikke tidfestet eller stedfestet.
 • Tall: 3, 7 og 12 går ofte igjen. For eksempel Askeladdens tre hjelpere og Syvende far i huset.
 • Gjentakelser og faste vendinger: "de gikk langt og lengre enn langt", "Det var en gang..." og "Snipp, snapp, snute... "
 • Det magiske og overnaturlige: Trær og dyr snakker, og kan være hjelpere.
 • Karakterene: Få personer, og gjerne faste personer går igjen. Som for eksempel mannen, kona eller tre døtre.
 • Arketyper: Arketyper brukes ofte i eventyr. Karakteren har tydelige trekk som at de er snille, slemme, rike eller fattige.
 • Lykkelig slutt: Eventyrene har ofte en lykkelig slutt eller en moral. Den gode får sin lønn, den onde straffes.

Oppgaver

 • Hva er et eventyr?
 • Hva er forskjellen på et folkeeventyr og et kunsteventyr? Finnes det andre typer eventyr?
 • Hvem var Hans Christian Andersen? Fortell hvordan han vokste opp, og i hvilken tid han levde i?
 • Hvilke andre kjente eventyrforfattere har vi? Eksempler på kjente norske eventyr?

Fordypning enkeltvis eller i gruppe:

 • Ta for dere flere av eventyrene til H.C. Andersen. Finner dere noen likhetstrekk ved historiene? Se nærmere på hva som er typisk for eventyrsjangeren.
 • Skriv eller lag ditt eget eventyr. Her er det bare fantasien som setter grenser, men eventyret bør inneholde noen typiske sjangertrekk. 
 • Se et av H.C. Andersens eventyr på Filmrommet. Her kan elevene samtale om handling og karakterene. Eventuelt tegne en av figurene slik som det blir gjort i filmene. Hvorfor ville du tegne akkurat denne karakteren?  
 • Er du kunst og håndtverkslærer er dette et godt utgangspunkt for videre oppgaver: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/kunst-og-handverk/eventyr/

Kompetansemål

Norsk - etter 2. trinn: 

Muntlig kommunikasjon: 

 • lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler
 • lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem
 • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
 • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening
 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
 • sette ord på egne følelser og meninger
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

Språk, litteratur og kultur:

 • samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk
 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

Norsk - etter 4. trinn: 

Språk, litteratur og kultur: 

 • samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk
 • gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

Kunst og visuell kommunikasjon - etter 2. trinn: 

 Tilbake til forsiden