Mr. Hoppys Hemmelighet

Pedagogisk opplegg både på engelsk og norsk til adaptasjonen av Roald Dahls kjente barnebok Esio Trot / Eddap Liks


Dustin Hoffman og Dame Judy Dench spiller i Mr. Hoppys hemmelighet

Mr. Hoppys hemmelighet er en adaptasjon av Roald Dahls kjente barnebok Esio Trot, eller Eddap Liks som den heter her til lands. Men hva betyr så de rare ordene Esio Trot eller Eddap Liks? Vi avslører snart hemmeligheten.

 
Under følger engelsk versjon av opplegget. Nederst i saken får du forslag til aktuelle kompetansemål.

Dette er en rørende og vakker historie om både kjærlighet og ensomhet. Vi møter den pensjonerte ungkaren Mr. Hoppy som er håpløst forelsket i nabofruen Silver. For å vinne hennes kjærlighet tar han sats og hiver seg utfor stupet, eller rettere sagt utfor balkongen bokstavelig talt. Og planen, den inneholder en drøss med skilpadder og ikke minst noen veldig forunderlige ord.

Denne filmen passer godt å vise for elever på mellom - og ungdomstrinnet i både engelsk og norsk. Temaer kan for eksempel være alt fra ord- og ordforståelse, palindromer, forfattere og adaptasjoner. Men filmen er også fin å vise hvis man skal innom etikk, moral og ikke minst kommunikasjon i andre fag. Les gjerne boken Eddap Liks først, og se deretter filmen.
Handlingsreferat
Den aldrende Mr. Hoppy har to kjærligheter. Den ene er blomstene som han steller på sin balkong, den andre er nabofruen Silver som han er håpløst forelsket i. Hun har derimot kun øye for sitt kjæledyr, skilpadden Alfie. Fordi Mr. Hoppy er så sjenert må han lage en dristig plan for å vinne hennes kjærlighet. Han får vite at fru Silver er opprørt over at hennes kjæledegge Alfie ikke vokser. Han pønsker ut en plan og kjøper over 100 forskjellige skilpadder, samtidig som han lurer fru Silver til å tro at det kanskje finnes en måte å motivere Alfie til å spise mer. Han ber deretter fru Silver lese en regle for Alfie tre ganger om dagen. Regla inneholder mange rare ord og skal ifølge Mr. Hoppy få skilpadden til å vokse seg større og større. Fru Silver takker Mr. Hoppy med å si at hvis dette fungerer så vil hun stå i gjeld til ham for alltid. Det fru Silver ikke vet er at i virkeligheten bytter Mr. Hoppy ut Alfie med en litt større skilpadde hver uke.
Filmen Mr. Hoppys hemmelighet holder seg relativt tro til Roald Dahls bok Esio Trot. Det er likevel et par steder filmen skiller seg fra boken. Slutten på boken og filmen er forskjellig (SPOILER: I filmen blir hemmeligheten til Mr. Hoppy avslørt, mens i boken finner aldri fru Silver ut sannheten)  
Det er også et par viktige karakterer som er lagt til i filmen som ikke er med i boken, blant annet rivalen Mr. Pringle, og ikke minst fortelleren og hans familie.
Fakta om Roald Dahl
Roald Dahl ble født i Wales, av norske foreldre, i 1916. I første del av sitt forfatterskap skrev han flere romaner og noveller for voksne. Siste del av forfatterskapet viet han for det meste til barnebøker, ofte med grufulle personer og hendelser involvert (Charlie og Sjokoladefabrikken, Mathilda, Heksene for å nevne noen). Esio Trot (Eddap Liks) var den siste boken til å bli gitt ut mens han levde (1990) og er i motsetning til hans tidligere bøker verken grufull eller har barn som hovedpersoner. Les mer om forfatteren her.
(Oppgaver følger under bildet)
 

Utdrag fra boken Eddap Liks. Illustrert av Roald Dahls faste samarbeidspartner og illustratør Quentin Blake.

 

Oppgaver:

Oppgavene følger ingen spesiell rekkefølge, og må tilpasses alderstrinn og kompetansemål.

Regla som fru Silver leser for sin Alfie er ved første øyekast umulig å forstå. Men hva betyr Esio Trot eller Eddap Liks når vi leser dem baklengs? Jo, Tort-oise (Skilpadde på engelsk) og Skil padde. Da forstår vi plutselig både overskrift og resten av regla forhåpentligvis.
Her er regla på norsk:
EDDAP LIKS, EDDAP LIKS, ILB ERRØTS, ILB ERRØTS! DNYKS GED, EDDAP LIKS, SKOV PPO, TTERPS PPO, SKYB PPO! TYKS I TERÆV, ILB ROTSEPMEJK! ELGRUG! ESFUG! PLUG! GNAP! GGEL ÅP GED, EDDAP LIKS, GGEL ÅP GED! ÅF PPO ATRAF! SIPS ESSAM!
 • Kan du se hva som står her? Renskriv teksten og se hva du forstår.
 • Lag din egen regle eller ditt eget baklengsdikt etter inspirasjon fra Mr. Hoppy.
 • I Norge leser vi blant annet ordene fra venstre mot høyre, og fra topp til bunn. Gi eksempler på andre måter å lese og skrive på.
 • Sett deg sammen med en i klassen og bytt på å si setninger til hverandre som den andre skal prøve å gjengi baklengs.
 • Skriv setningene ned og prøv det samme. Ble dette lettere? Hvorfor, hvorfor ikke?
 • Noen ord og setninger høres helt like ut selv om man sier dem forlengs eller baklengs, som for eksempel Abba eller Agnes i senga. Dette kalles palindrom. Kom med flere eksempler på palindromer både på norsk og eventuelt engelsk.  
Roald Dahl og Eddap Liks
 • Hvilke andre Roald Dahl bøker kjenner du til?
 • Hvilken av disse bøkene er favoritten din? Hvorfor det?
 • Finn informasjon om forfatteren og skriv en kort forfatterbiografi.
 • Sammenlign Esio Trot / Eddap Liks med Roald Dahls andre barnebøker.
 • Hvordan skiller Esio Trot / Eddap Liks seg fra de andre barnebøkene hans?
Filmanalyse
Skriv en liten filmanalyse om Mr. Hoppys hemmelighet. Temaer du da må innom er:
 • Fakta om filmen. Hvem spiller i - og har laget filmen?
 • Handlingen. Hva skjer?
 • Sjanger. Hva slags type film er dette?
 • Karakterene i filmen. Hvem er det vi treffer i filmen?
 • Virkemidler. Hvordan er filmen laget? Hvordan er bildet, lyden, utsnittet og klippingen for eksempel, og hvorfor er det slik?
 • Tolkning. Hva er filmens tema og budskap?
For de eldste elevene kan man også inkludere et punkt om dramaturgi og oppbygging (for eksempel om filmen følger  “den klassiske Hollywood modellen” eller ikke).
 • Sammenlign boken med filmen. Diskuter i klassen, eller skriv ned hvor og hvorfor du tror filmskaperen har valgt å skille seg noe fra boken - og var det et godt grep?

 

(For english version, continue past Mr. Hoppy and Mrs. Silver sitting out on the balcony)

 
Mrs. Silver lives below Mr. Hoppy and his flowery balcony in the adaptation of Esio Trot.
 

The film Esio Trot is a Roald Dahl adaptation of the book with the same name. But what does Esio Trot really mean?

The film is a heartwarming and beautiful story about love and loneliness. Enter the shy, aging and lonely Mr. Hoppy. He is hopelessly in love with Mrs. Silver who lives in the flat below him. Mr. Hoppy’s shy nature forces him to find a way to win her heart by introducing both funny words and a whole lot of tortoises.

This film is suitable for pupils aged 8 and up in the subjects english and norwegian. We have listed several “kompetansemål” below.

Synopsis

The kind and lonely Mr. Hoppy has two loves. The first is his love for flowers. The second and most important love is for his neighbour downstairs, Mrs. Silver. He has been secretly in love with her for years without being able to show it. Mrs. Silver on the other hand only has eyes for her pet tortoise, Alfie, but one afternoon she gets rather upset that her little tortoise won’t grow. That is the seed that plants the idea within Mr. Hoppy. He makes a plan that he hopes will make her realize his love for her. He goes out and buys over a hundred tortoises, and at the same time he gives Mrs. Silver a piece of paper with a rather weird looking rhyme on it, and tricks her into reciting the rhyme to Alfie three times a day. The words in the rhyme are all spelt backwards, and will according to Mr. Hoppy make little Alfie get bigger day by day. What Mrs. Silver doesn’t know is that Mr. Hoppy replaces little Alfie with a bigger tortoise every week.

The film is relatively faithful to the original book, but there are a couple of significant changes. The ending is different though the result is the same. (SPOILER: In the adaptation, Mr. Hoppys secret is revealed, whilst in the book Mrs. Silver never finds out about the different tortoises.)

There are also a few new characters in the film that we are not introduced to in the book, for instance Mr. Hoppys rival, Mr. Pringle, and the narrator and his family.

Roald Dahl facts

Roald Dahl was born in Wales in 1916 to norwegian parents. He rose to prominence in the 1940s with books for both children and adults and he became one of the world's best selling authors. According to Wikipedia his books have sold more than 250 million copies worldwide.  

The Esio Trot rhyme

Esio Trot is actually Tort-oise spelt backwards. If you also read the rest of the rhyme backwards, you will hopefully understand the rhyme a bit better. Here is the original english version:

ESIO TROT, ESIO TROT. TEG REGGIB REGGIB! EMOC NO, ESIO TROT. WORG PU, FFUP PU, TOOHS PU! GNIRPS PU, WOLB PU, LLEWS PU! EGROG! ELZZUG! FFUTS! PLUG! TUP NO TAF, ESIO TROT, TUP NO TAF, TEG NO, TEG NO! ELLBOG DOOF!

Tasks:

 • What does the rhyme actually say? Transcript the words and see if you can understand what Mr. Hoppy has written.
 • Create your own “backwards rhyme or poem” after inspiration from Mr. Hoppy
 • In Norway and the UK we read and write from left to right, from top to bottom. Give examples of other places where they do it differently?
 • Partner up, and tell each other sentences that the other person has to say out loud backwards
 • Now write the sentences down and try the same thing. Is this easier? Why, or why not?
 • Some words or sentences are read exactly the same way both forwards and backwards, for example Abba or madam. This is called palindrome. What other palindromes do we have in english? Can you make up your own palindrome sentence?
Roald Dahl
 • What other Roald Dahl books are you familiar with? What are they about?
 • Tell the class or write down which one is your favourite and why?
 • Find information about the world famous author, and write a short biography about the author
 • Compare Esio Trot with the other Roald Dahl children books you know. How does Esio Trot differ from the other books?

Kompetansemål

Kompetansemål i engelsk etter 7. trinn: 

Muntlig kommunikasjon - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner
 • forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner
 • bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk

Skriftlig kommunikasjon - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder
 • ta notater for å lage ulike typer tekster
 • skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser

Kultur, samfunn og litteratur - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land
 • lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og samtale om personer og innhold
 • gi uttrykk for egne reaksjoner på engelskspråklige litterære tekster, film, nettkultur, bilder og musikk

Kompetansemål i engelsk etter 10.trinn:

Muntlig kommunikasjon - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner
 • lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner
 • uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon
 • uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner

Kultur, samfunn og litteratur - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
 • drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
 • lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer

Kompetansemål i norsk etter 7. trinn:

Skriftlig kommunikasjon - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst

Kompetansemål i norsk etter 10. trinn:

Skriftlig kommunikasjon - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder

Språk, litteratur og kultur - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

 Tilbake til forsiden