TEMA Stortingsvalget - VGS

Hva står de forskjellige politiske partiene for? Oppgaver og kompetansemål for videregående skole tilgjengelig her

FOLK FLEST BOR I KINA

Regi: Hans Petter Moland

Manus: Erlend Loe

Denne episodefilmen er inspirert av åtte norske politiske partier. Rammehistorien foregår på en bensinstasjon et sted i Norge. Handlingen utstpiller seg i løpet av et magisk døgn før valgdagsmorgenen.

Med disse klippene fra Folk flest bor i Kina kan du belyse det politiske systemet i Norge på godt og vondt for elevene. Du kan diskutere Stortingsvalg og valgdeltakelse, og ikke minst prinsipper for demokrati og ulike styreformer med elevene.

REDD BARNA - I det første filmklippet møter vi et søskenpar som har lotteri til inntekt for blinde barn i Afrika. Klippet skal forestille et politisk parti. Hvilket politisk parti tror du det gjelder? 

 

 

DE BESTE GÅR FØRST - I klippet under her møter vi gamlegutta som er på tur i fjellet, syngende på gamle arbeidersanger med (rustne) malmrøster. Hvilket politisk parti er dette filmklippet inspirert av?

 

 

Oppgaver: 

Lag en kort fortelling, som uten å røpe partiets navn, illustrerer et norsk politisk parti. Tekstene presenteres i fellesskap i klassen og alle er med på å gjette. Bruk de ulike partienes partiprogram og nettsider som hjelpemiddel.

Diskuter i klassen hva som skal til for at du skal stemme ved dette eller neste valg?

Hvorfor bør, eller bør ikke 16-åringer ha stemmerett? 

 

Relaterte ressurser:

Resten av episodefilmene basert på de ulike politiske partiene ser du på Filmrommet.no: http://www.filmrommet.no/film/details.aspx?filmid=42502

Filmstudieark til Folk flest bor i Kina: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1011887.ece

www.hoyre.no

www.senterpartiet.no

www.krf.no

www.venstre.no

www.frp.no

www.rødt.no

www.sv.no

www.arbeiderpartiet.no

 

Kompetansemål: 

Læreplan i samfunnsfag etter VG1 / VG2

Politikk og demokrati - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad
  • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
  • gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet
  • analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg

 Tilbake til forsiden