Tilbud på Sapmifilm årsabonnement

Få tilgang til verdens første og eneste samiske filmstrømmetjeneste - Sapmifilm.com

Nå kan du som Filmrommet-kunde få tilgang til alle filmer hos Sapmifilm.com i hele 2021 for kun 499 kr (30 % prisreduksjon)

Abonnementet gir tilgang til en unik samling samiske filmer og filmer fra andre urbefolkninger. Alle lærerne ved skolen kan bruke samme abonnement i undervisningen.

 

Slik bestiller du abonnement:

  1. Registrer skolen på www.sapmifilm.com med kampanjekode Filmrommet innen 31.12.2020 for å benytte dere av tilbudet.

  2. Huk av i boksen der det står Use invoice for å betale abonnementet over faktura.

Urfolksperspektiv, film og fagfornyelsen

I overordnet del av læreplanverket understrekes det at urfolksperspektivet er en viktig del av elevenes demokratiopplæring. Elevene skal lære om mangfold og de skal få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. 

Alle Filmrommet-skoler som bestiller Sapmifilm for 2021 får tilgang til eksklusive undervisningsopplegg som er tilpasset fagfornyelsens urfolksperspektiv.

Om Sapmifilm

Sapmifilm er en strømmetjeneste fra Internasjonalt Samisk Filminstitutt som tilbyr en unik samling filmer laget av samiske filmskapere. Filmtjenesten inneholder også filmer fra filmskapere som tilhører urbefolkninger i andre land.

 Tilbake til forsiden