Kraftskolen: Atomkraft

Kraftskolen: Atomkraft

Kraftskolen: Atomkraft
Passer for alle aldre
Et atomkraftverk, også kalt kjernekraftverk, kan sies å være et avansert dampkraftverk. I reaktoren blir uran spaltet i en såkalt fisjonsprosess.

Om Kraftskolen
Denne filmen er en del av Kraftskolen, som er en filmbasert opplæringspakke om energi til bruk for folk i energibransjen, journalister, politikere og skolen. Kraftskolen gir bakgrunnsfakta om ulike typer energi og generelle energispørsmål. I tillegg reiser filmene problemstillinger knyttet til energibruk i dag og i fremtiden. Det er laget 16 filmer i serien Kraftskolen.Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.