LAND I VERDEN: En dag i Tyskland

LAND I VERDEN: En dag i Tyskland
Passer for alle aldre
Geografifilm om Tyskland som også omhandler hverdagen til tysk familie. Filmen inngår i serien Land i verden.

I en liten by i Tyskland bor tvillingsøstrene Katrin og Susanne, lillebror og mor og far. Vi følger familien i skole, på arbeid og hjemme hvor mor har permisjon for å passe lillebror. I geografitimen på skolen til Katrin og Susanne får vi også en rundreise til andre tyske byer. Tyskland er et stort land og mye er forskjellig i nord, sør, øst og vest. Videoen gir et innblikk i tysk geografi og samfunnsliv.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.