LAND I VERDEN: En sommerreise - et bilde av Island

LAND I VERDEN: En sommerreise - et bilde av Island
Passer for alle aldre
Geografifilm om Island fortalt gjennom en reise. Filmen inngår i serien Land i verden.

Kristin bor med familien sin på Vestmannaeyar utenfor sørkysten av Island. Det er sommer og familien er på tur til klippene i Ystiklettur for å sanke fugleegg. Da får Kristin en ide. Hun vil besøke besteforeldrene i Reykjavik og ha med egg til dem. Sammen med onkelen som er flyver drar de av gårde i det lille flyet hans. Det blir en opplevelsesrik tur. Vi får gjennom reisen sammen med Kristin et bilde av et land med en unik geografi, og et land som har greid å bevare sin nasjonale egenart og kultur. Men Island er også et moderne samfunn og en del av den vestlige verden. I filmen ser vi dette ikke minst gjennom bruk av moderne teknologi.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.