LAND I VERDEN: Opplevelser i Østerrike

LAND I VERDEN: Opplevelser i Østerrike
Passer for alle aldre
Geografifilm om Østerrike. Filmen inngår i serien "Land i verden".

Vi møter to familier og ser hvordan det er å leve i Østerrike. Den ene familien bor i Wien, den andre på en gård i Alpene i Tirol. Skoleveien til Lukas i Wien og Peter i Tirol er veldig forskjellig. Wien er senter for administrasjon, økonomi og kultur, i Alpene finner man fremdeles en uforstyrret fred og ro. En dag drar Lukas og hans familie fra Wien på ferie til Tirol, og vi blir tatt med på en tur som blant annet gir oss innblikk i Østerrikes jordbruk og industri, i landets turisme og kultur.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.