Fikentreet

Fikentreet
Passer for alle aldre
Økologifilm fra regnskogen der fikentreets livssyklus illustrerer økologiske prinsipper.

I regnskogen i Belize i Mellom-Amerika vokser det store fikentrær som indianerene kaller "Amate". Livssyklusen til disse trærene illustrerer sentrale økologiske prinsipper, spesielt interaksjonene mellom planter og dyr som sikrer at arter forplanter og sprer seg. Filmen gir oss godt innblikk i hvor komplekse de økologiske forholdene i regnskogen er, og filmen er derfor et godt utgangspunkt når en vil ta for seg aktuelle problemer knyttet til hensynsløs nedhogging av regnskog.Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.