Klima og temperatur

Klima og temperatur

Klima og temperatur
Passer for alle aldre
Undervisningsfilm om klima og temperaturer på kloden.

Filmen forklarer hva som forårsaker skiftende klima og temperaturer på kloden. Ved hjelp av filmopptak fra ulike verdensdeler, dataanimasjon og modeller får vi en enkel og oversiktlig innføring i de skiftende klimatiske forholdene på jorda. Filmen omtaler jordakse, jordrotasjon, lengde- og breddegrader, havstrømmer, vinder, atmosfære og skylag. Den gir også en grei forklaring på hvorfor det blir dag og natt og ulike årstider.Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.