Eksperimentet

Eksperimentet
Anbefalt aldersgrense 15 år
Det begynte i forskningens navn. Tyve mann i to uker. Betalingen var god. Forskerteamet ønsket å undersøke aggressiv oppførsel i et simulert fengsel. 8 menn ble utpekt som fangevoktere, og 12 ble fanger, alle med tilhørende rettigheter. Fangene blir innelåste og må følge et rigid regelsett, og vokterne har all makt, med klart mandat: Hold orden! Men, når man tar fra en mann alle rettigheter, kan han gjøre det uventede. Når man tar fra ham hans stolthet og menneskelighet, kan det verste skje!

Fire priser (Deutscher Filmpreis) i Tyskland, inkludert Publikumsprisen 2001. Publikumsprisen på BIFF, Bergen Int. filmfestival. Nominert av European Film Award for Beste europeiske film 2001.

Ansvarlig distributør:
SF Norge

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.