MATTE i Praksis: Form og mengde med unifixbrett

MATTE i Praksis: Form og mengde med unifixbrett
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen.

I denne filmen vises det hvordan elever kan trene på å finne tallmønstre og struktur i tallenes verden ved hjelp av unifixbrett og tilhørende klosser. Formåelet er at elevene skal bli mer bevisste tallenes egenskaper. Elevene lager blant annet kvadrattall, trekanttall og primtall på unifixbrettet og lærer å gjenkjenne deres mønstre.

MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. – 4. trinn i småskolen. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.