MATTE i Praksis: Den matematiske samtalen

MATTE i Praksis: Den matematiske samtalen
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen.

Filmen synliggjør først og fremst den matematiske samtalen og oppøving av elevenes kommunikasjonskompetanse. Elevene får prøvd seg i flere regnearter, øvd seg i hoderegning og trening i å skrive symboler og tall.

MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. – 4. trinn i grunnskolen. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna.Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.