MATTE i Praksis: "Kvadratisk meter"

MATTE i Praksis: "Kvadratisk meter"
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen.

I Kvadratisk meter gjer elevane konkrete erfaringar med måling av flate. Denne røynsla kan vera veleigna når dei seinare skal finna areal. I forkant av dette undervisningsopplegget hadde elevane arbeidd mykje med innlæring av omgrep, særleg symbola for lengde-, rom- og flatemål.

MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. – 4. trinn i småskolen. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.