MATTE i Praksis: Fire på rad

MATTE i Praksis: Fire på rad

MATTE i Praksis: Fire på rad
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen.

Fire på rad er en variant av bondesjakk med rutenett på fem ganger fem ruter. Forskjellen er at rutene får koordinater som i et kart. På denne måten får elevene trening i å avlese tallpar (bokstav og tall) som ei hel rute i planet. Spillet er til hjelp i forarbeidet med å lære koordinatsystemets oppbygning.

MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. – 4. trinn i småskolen. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.