MATTE i Praksis: Trenger vi læreboka?

MATTE i Praksis: Trenger vi læreboka?
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse, Tallforståelse og regnetrening for 1.-4.trinn i grunnskolen.

"Er det trong for lærebok i det heile teke på alderssteget 1.-4.? Er det ikkje ein fordel at læraren fritt kan velja undervisningsmetodar og opplegg utan føringar frå ei lærebok? Eller er den beste løysinga å kombinera læreboka med eit utval eigne undervisningsopplegg?

Det føregår ein viktig prinsippdiskusjon om bruk av læreboka i skulen generelt, og i denne filmen presenterer lærarar ulike syn på læreboka."

MATTE i Praksis-serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. til 4. trinn. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna. Slik kan filmene inspirere lærere til å se større muligheter og tenke nytt rundt sin egen undervisningspraksis i faget.
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.