Palindromes

Palindromes
Anbefalt aldersgrense 15 år
12-årige Aviva vil ikke være som de fleste andre 12-åringer som leker med sine venner. Hun har helt andre planer. Hun vil bli gravid. Når hun til slutt lykkes tvinger foreldrene henne til å ta abort. Hun rømmer hjemmefra, og blir tatt inn i varmen hos en gruppe rabiate abortmotstandere. Der Solondz' foregående filmer er befolket av mennesker som er onde mot hverandre, er det den velmenende omsorgen som føles mest beklemmende i Palindromer. Regissør Todd Solondz, som vel er mest kjent for "Happiness" og Welcome to the Dollhouse", er betegnet som kongen av den skyldbetingede latteren.

Nominert til Gulløven på filmfestivalen i Venezia, 2004.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
63458

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.