Corporation, The. Del 3

Corporation, The. Del 3
Anbefalt aldersgrense 15 år
Del 3. Unikt søkelys på store multinasjonale selskaper. Skarpt fokus på aktuelle skandaler, privatisering, globalisering og generelt makten over det fri markedet. De store, multinasjonale selskapenes samfunnsmessige uansvarlighet settes under debatt i The Corporation. Få av disse konsernene er uten svin på skogen – Enron, Statoil m.fl. – men hvordan ønsker vi at næringslivets rolle i samfunnet og verdensøkonomien skal være? Kompleks, underholdende og av mange regnet som den beste dokumentarfilm om nøkkelspørsmål rundt vår verdens utvikling. Entertainment Weekly mener den har «bedre manérer og lengre lunte enn Farenheit 9/11». Michael Moore, Noam Chomsky; Naomi Klein, samt toppsjefene for selskaper som Shell, IBM, Body Shop m.fl. er representert i filmen. Vinner av publikumsprisen i Toronto og Sundance. Filmen er i 3 deler. Dette er del 3.NB! ENGELSK TALE, UTEKSTET.

Genie Award (Canadas Oscar) for Beste dokumentar, 2005. Vinner av publikumsprisen i Toronto og Sundance, Amsterdam og Thessaloniki.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
109613

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.